MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

Hüdaverdi Bircan, Rahim Arslan, Hasan Eleroğlu

Abstract


Bu çalışma, Kayseri bölgesinde açığa çıkan hayvansal (büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi) ve kesimhane atıklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi için ön fizibilite çalışma neticesinde elde edilen biyogaz tesislerinin optimal uygunluk sıralamalarının yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Sıralamaya dahil edilen tesisler “TR72 Bölgesi Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Ön Fizibilite ve Yatırım Uygunluk Çalışması Projesi” kapsamında belirlenmiştir. Kayseri ilinde kurulabilecek toplam yatırım tutarı 226,02 milyon dolar, gelir tutarı 134,08 milyon dolar/yıl olan, toplamda 63 MW/Saat elektrik üretebilecek 11 biyogaz tesisin belirlenen kriterler doğrultusunda optimallik sıralaması yapılmıştır.

Kümeleme analizi neticesinde elde edilen 11 alternatif tesisin optimal uygunluk sıralamasında MOORA ve COPRAS yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 5. ve 7. kümeler yatırıma uygunlukta ilk iki sırada, 2. ve 6. kümeler yatırıma uygunlukta son sırada yer almıştır. Dolayısıyla yatırımcılara önerilebeilek öncelik sıralaması 5. ve 7. kümelerdir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article