YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ

Hüdaverdi Bircan, Hasan Eleroglu, Rahim Arslan

Abstract


Bu çalışmada, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden elde edilen veriler kullanılmıştır. İşletmeler hayvan sayısı büyüklüklerine göre sıralanmıştır. Yozgat ilinde 50 ve üzeri büyükbaş içeren 543 işletmeye ait yerleşim yerlerinin koordinatları enlem ve boylam olarak belirlenmiştir. Bu koordinatlar K-Means kümeleme analizine tabi tutularak uzaklık ve toplam hayvan sayısı bakımından en uygun biyogaz tesisi kurulum yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Yozgat için 4000 Büyükbaş ve üzerinde, odak uzaklık değeri 15 km’nin aşağısında olan işletmeler üretim merkezine dahil edilmiştir. Hesaplamalar neticesinde Yozgat ilinde toplam yatırım tutarı 249,88 milyon dolar, gelir tutarı 149,79 milyon dolar/yıl olan, toplamda 69 MW/Saat elektrik üretebilecek 15 biyogaz tesis yeri belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada elde edilen veriler, K-Means kümeleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, en optimum tesis yeri belirlenmeye çalışılmış, yatırımcıya ve ilgili kurumlara en verimli bilgileri verecek şekilde harita üzerinde nokta yoğunluk diyagramıyla gösterilmiştir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article