Ar-Ge Harcamaları ile İşsizlik Arasındaki Nedensel İlişki: G7 Ülkeleri Örneği

Mustafa GERÇEKER, İbrahim ÖZMEN, Mehmet MUCUK

Abstract


Uluslararası ticari alanda ülkelerin rekabet gücünü artırabilmeleri için ürün ve/veya üretim yapılarında sürekli yenilik yapmaları gerekmektedir. Yenilik faaliyetleri ise araştırma -geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Ar-Ge, ülkelerin temel büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için önemli bir rol oynar. Diğer yandan Ar-Ge çalışmaları işsizlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ar-Ge çalışmalarının işsizlik üzerindeki etkisi konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki; ürün inavasyonun işsizlik üzerinde negatif bir etkiye sebep olacağını ileri sürerken, ikinci görüş; süreç inovasyonunun teknolojik işsizlik yarattığını ileri sürmektedir.

 

Bu çalışma, Ar-Ge faaliyetleri ile işsizlik arasındaki nedensel ilişkiyi G7 ülkeleri için 1990-2016 dönemi verilerinden hareketle panel veri analizi kullanarak test etmeyi amaçlamaktadır. Bootstrap nedensellik test bulguları Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya’da Ar-Ge ile işsizlik arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir. Diğer taraftan Kanada’da Ar-Ge’den işsizliğe doğru, ABD’de ise işsizlikten Ar-Ge’ye doğru tek yönlü bir nedensellik bağıntısı söz konusudur. 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article