İflas Erteleme Aşamasında Olan Şirketlerde İyileştirme Projelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi

Hasan Kasımoğlu, Murat KARAHAN

Abstract


İflas erteleme müessesesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesinde ve Kooperatifler Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmiş bir müessesedir. İflas erteleme müessesesi, içsel ya da dışsal nedenlerden dolayı mali durumu bozulmuş olan sermaye şirketi veya kooperatifin tekrar hayata tutunmasını, faaliyetlerine yeniden devam edebilmesini sağlayan ve aynı zamanda alacaklıların haklarını da korumayı amaçlayan bir kurumdur. Sermaye şirketi veya kooperatifin bu kurumdan yararlanabilmesi için borca batık olması, bir iyileştirme projesi hazırlaması vb. gibi bir takım maddi ve şekli koşulları sağlamış olması gerekir. Çalışmada ilgili kanun maddeleri, daha önce verilmiş Yargıtay karaları ve doktrindeki görüşlerden yararlanılarak iflas erteleme müessesesi, iflas erteleme sürecinin aşamaları, iyileştirme projesi ve örnek bir firma üzerinden iyileştirme projesinin uygulanmasının mali tablolar üzerindeki etkisi “Oran analizi yöntemi” ile değerlendirilmeye çalışılmış ve iyileştirme projesinin mali tablolar üzerinde mali durumu iyileştirici pozitif etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article