Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Medya Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi

Cahit Erdem

Abstract


Türkiye’de öğretmen yetiştirme lisans programları çeşitli araştırmalar, değerlendirmeler ve strateji belgeleri de göz önünde bulundurularak 2018 yılında güncellenmiştir. 2018-2019 akademik yılında uygulanmaya başlayan yeni öğretim programlarında birçok önemli değişiklik olmakla beraber medya okuryazarlığı konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Yeni öğretim programlarında medya okuryazarlığı dersi seçmeli ya da zorunlu ders olarak öğretmen adaylarına sunulmuştur. Medya okuryazarlığı dersinin sunulması yerinde bir karar olmakla beraber bu eğitimin niteliği de önem taşımaktadır. Bu araştırmada yeni öğretmen yetiştirme lisans programlarının medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel betimsel bir durum çalışması olan bu araştırmada veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu amaçla 25 branştaki öğretmenlik lisans programları medya okuryazarlığı bağlamında detaylı bir analize tabi tutulmuştur. Bu analiz sürecinde medya okuryazarlığı ile ilgili derslerin dağılımı, seçmeli medya okuryazarlığı dersinin medya okuryazarlığı becerileri ile ilişkisi, zorunlu alan eğitimi medya okuryazarlığı ve eğitimi dersi ile genel kültür seçmeli medya okuryazarlığı derslerinin içeriklerinin karşılaştırılması gibi hususlara odaklanılmıştır. Betimsel analiz yoluyla analiz edilen veriler araştırma soruları uyumlu bir şekilde raporlanmıştır. Araştırmada özel eğitim öğretmenliği haricinde bütün öğretmenlik programlarında seçmeli medya okuryazarlığı dersi bulunduğu, sosyal bilgiler öğretmenliği programında zorunlu alan eğitimi dersi olarak medya okuryazarlığı ve eğitimi dersi yer aldığı, seçmeli medya okuryazarlığı dersinin içeriğinin daha çok bilgi boyutunda olduğu, medya okuryazarlığı ve eğitimi dersinde eleştirel yaklaşımın daha ön planda olduğu ancak iletme becerisinin göz ardı edildiği gibi bulgulara erişilmiştir. Ayrıca hangi içerik alanlarında eksiklikler olduğu da ortaya koyulmuştur.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article