Gençliğin Kimlik İnşa Etme ve Sergileme Mekanları Olarak Dijital Sosyal Ağlar

Serdar Ünal

Abstract


 

Günümüzde internet tabanlı iletişimin önemi özellikle genç kuşaklar için gittikçe daha da önem kazanmaktadır. Dijital sosyal ağların bireylerin günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmesi, gündelik faaliyetlerinin de bu bağlamda ele alınmasını gerektirmektedir. Bugün, internete dayalı bir etkileşimi görmek olağan bir durum haline gelmiştir. Sosyal paylaşım ağlarının, kullanıcıların sosyal bağlantılar kumalarına ve sürdürmelerine yardımcı olarak ağırlıklı olarak sosyal bir rol oynadığı vurgulamaktadır.  Kuşkusuz, dijital sosyal ağ teknolojisinde doğan gençler, bu kanalları kendilerinden önce doğan kuşaklara göre çok daha yoğun ve farklı amaçlarla kullanmaktadırlar. Dijital sosyal ağların bireylerin gündelik hayatlarına dahil olması ve onların hayatlarıyla iç içe geçmiş olmasıyla birlikte kimlik olgusu da farklı bir mecrada ele alınmayı gerekli kılmıştır. Bu ağlar, bireyler için kimlikleriyle görünür olabildikleri yeni sosyal etkileşim alanlarıdır. Bu anlamda bireyler bu mecralarda sahip oldukları çevrimdışı kimlik özelliklerini çevrimiçi çeşitli yollardan sergileyebilmekte ve kendilerini sunabilmektedir. Bu ağlarda, bireysel ve kolektif kimlikler aynı anda sunulmakta ve teşvik edilmektedir. Ağ toplumunun gençleri için kimlik inşa etme ve sergileme mekanları olarak sosyal paylaşım ağlarının gündelik hayatın temel biçimlendiricisi olduğuna dair çok fazla şüphe yoktur. Bu yönde çalışmada, sürekli gelişen ve çeşitlenen iletişim teknolojisindeki yeni uygulamalara uygun olarak bireyler tarafından kimliklerin bu mecralarda nasıl kurgulandığı, sergilendiği ve hangi boyutlara ulaştığı meselesi kavramsal düzeyde tartışılmaya çalışılmıştır.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article