Türkiye’de Yükseköğretim Diplomalı Genç İşsizliği: Mevcut Görünüm ve Kaygılar

Serdar Ünal

Abstract


 Dünya’daki birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyle kıyaslandığında Türkiye oldukça yüksek bir genç nüfusa sahiptir. Yine, son yıllarda dünyada ekonomik alanda yaşanan krizler birçok ülkede işsizlik sorununun daha yoğun olarak gündeme gelmesine neden olmuştur. Şüphesiz, toplumlarda bu süreçlerden en çok etkilenen kesimler de gençler olmaktadır. Çünkü çalışma ya da çalışmama durumu, özellikle gençlerin toplumsal kimliklerini biçimlendiren, yaşama dair algılarını etkileyen, ayakta kalabilme becerilerini geliştiren ve saygınlık konumlarını belirleyen önemli bir etken durumundadır. Bu anlamda, işsizlik ülkelerin salt ekonomik olarak büyümesi ya da küçülmesi ile ilgili bir mesele değildir. Toplumlardaki, suç ve şiddet oranlarının artışı ve ruhsal rahatsızlıkların yaygınlaşması aynı zamanda işsizlik olgusuyla yakın ilişkidir. Nitekim, genç işsizliği bugün birçok ülkede en başlarda gelen toplumsal sorunlar arasındadır. Zira, toplumların sağlıklı ve huzurlu bir toplum yapısına sahip olabilmesi için öncelikle genç nüfusun sorunlarından olabildiğinde sıyrılmaları gerekmektedir. Genç işsizliği konusunda eğitimli ve eğitimsiz ya da nitelikli ve niteliksiz işgücü ayrımı yapılabilir. Bugün Türkiye’de gençler arasında yükseköğretim mezunu genç işsizliğinin giderek daha fazla görünür hale geldiğini söylemek mümkündür. Yükseköğrenim mezunu genç işsizliğinin artışı aynı zamanda yükseköğretimin temel misyonu ve işleyişini de sorgulanır hale getirmektedir. Bu çerçevede, çalışmada Türkiye’de mevcut genç işsizliğinin istatistiksel görünümü ve özellikle yükseköğretim diplomasına sahip gençlerin istihdam veya işsizlik sorununun bireysel ve toplumsal boyutu ve sonuçlarının tartışılması hedeflenmektedir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article