Türkiye'de Kamu Alacaklarının Cebren Tahsili: 6183 Sayılı Kanun'da Haciz ve Satış Uygulamalarının Analizi

CANSU SEVİNÇ CEYHAN, ERSAN ÖZ

Abstract


Verginin tahsili bakımından en çok başvurulan ve verginin cebrilik özelliğinin teminatlarından olan haciz işlemleri,  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Buna göre, kamuya vadesi gelmiş borcu bulunan kişilerin mal ve hakları üzerine haciz konulmakta, hacizli malların satışı suretiyle vergi alacağı tahsil edilmektedir. Ancak, mevzuatta ve uygulamadaki bazı sorunlar, vergi alacağının tahsili için yapılan işlemleri kimi zaman borçlu kimi zaman alacaklı idare bakımından kötü niyetli uygulamalara açık hale getirmektedir. Çalışmada, kamu alacağının tahsili için yapılan haciz ve satış işlemleri teorik açıdan irdelenerek uygulamadan örneklere yer verilmiş, sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article