David Morley Televizyon İzleyici Araştırması; Tekirdağ Örneği, 2018

HİCRAN ÖZLEM ILGIN

Abstract


Kitle iletişim araçlarının etki araştırmalarının tarihsel gelişimi incelendiğinde özellikle ekonomik nedenlerin ön plana çıkması ve buna bağlı olarak reklamcıların ilgi alanına daha fazla girmesi ile hızlandı. İzleyicinin televizyon izleme tercihleri ve tercih etme nedenleri, tercihi etkileyen faktörler araştırmacıların televizyonun yayıncılığının var olması ile araştırma konularının en üst sıralarına yerleşti. Bu noktadan hareketle İngiltere’deki medyaya eleştirel yaklaşımlar bağlamında David Morley’in “Family Television” çalışması incelenerek günümüzde Türkiye’de televizyon izleme ortamları ve pratikleri açısından ele alınarak bir alan çalışması tasarlandı. Araştırmanın problem cümlesi ise şu şekilde oluşturuldu; David Morley’in yaptığı araştırmanın sonuçları, bugün Türkiye’de aynı model uygulanarak bir araştırma yapılsa izleyici davranışlarını belirlemede toplumsal cinsiyet kavramı baskın bir rol oynar. Bu minvalde araştırmanın konusunu, televizyon izleme pratiklerinde toplumsal cinsiyet kavramına bakışın David Morley’in “Family Television” araştırmasında kullandığı 11 başat değer üzerinden değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırma Tekirdağ ilinde yaşayan, evinde tek televizyon bulunan, 21 yaş üstü, 2 çocuklu, çekirdek ailelerden oluşturulan örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir.

 “Family Television” araştırmasının 1980 yılında yapıldığı göz önüne alınarak, 2018’de Tekirdağ’da gerçekleştirilen araştırmada Program Tercihi, İzleme Tarzları, Planlanmış Planlanmamış İzleme, İzleme Miktarları, Televizyon ile İlgili Konuşma, Video/Teknoloji Kullanımı, Yalnız İzleme/Suçluluk, Program Tipi Tercihi, Kanal Tercihi, Yerel/Ulusal Haber Programları, Komedi Programı ana kriterleri teknolojik gelişimler göz önüne alınarak esnetilmiştir. Bu başlıklar ile ailelerle kendi evlerinde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınarak, daha sonra yazılı dijital ortama aktarılmıştır. Yapılan araştırma sonucu göstermektedir ki; İngiltere’de gerçekleştirilen “Family Television” araştırması, toplumsal ve kültürel farklılıklarının araştırmaya yansımasının yanı sıra toplumsal cinsiyet kavramları niteliğinde Türkiye ile benzerlikler ve farklılıklar içermektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article