Terörizmin Enflasyon ve Büyümeye Etkisi’nin Ekonometrik Analizi

Ahmet Ay, Ceyhun Can ÖZCAN, Seyit Taha Ketenci

Abstract


Terörizm, gerek dünya ekonomileri gerekse terörizmin bulunduğu ülkeler açısından çok ciddi siyasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Neden olduğu ekonomik sonuçları tam anlamıyla tespit etmek mümkün olamasa da özellikle kendisinden çok fazla zarar gören ülkelere yüklediği ekonomik maliyetlerin tespiti sorunların çözümü açısından yol gösterici olabilecektir.

Bu çalışmanın amacı terörizmin seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hesaplanan terör endeksine göre terörizmden en çok etkilenen 10 ülke açısından incelemektir.

2002–2013 dönemine ait yıllık verilerle Panel Eşbütünleşme, DOLS ve FMOLS tahmincileri kullanılarak çalıştırılmıştır. Elde edilen bulgular hem teorik hem de istatistik olarak anlamlı bulunmuştur. İki farklı model kurularak terörizmin hem enflasyon hem de büyüme üzerindeki etkisi analiz edilemeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar terör faaliyetlerinin hem enflasyonu artırdığı hem de büyüme üzerinde negatif bir etki yarattığı yönündedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article