Yerel Yönetimlerde İç Kontrol Sisteminin Önemi

nusret yazıcı

Abstract


İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini, mali raporlama sisteminin güvenirliliğini, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış bir kavramdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere iç kontrol, bir organizasyonun aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya her kesimi ile içinde olduğu bir sistemdir. Bu nedenle iç kontrol sistemi olarak adlandırılmaktadır ve işletmenin iş akışlarında doğrudan iç kontroller yer almaktadır. Özel sektördeki işletmeler açısından belirtildiği şekilde tanımlanan iç kontrol, kamu sektörü açısından kamunun hesap verebilirliği açısından son derece önem taşımaktadır. Kamu yararının gözetimi ve toplumsal refahın arttırılması için kamu sektöründe yeterli seviyede kontrolün bulunması gerekmektedir Bu bağlamda çalışmada evrensel kabul gören güncellenmiş COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve bağlamında yerel yönetimlerde iç kontrol sisteminin önemine ve uygulama gerekliliklerine değinilmektedir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article