Yerel Gazetelerin İçerik Üretme Sorunu: Niğde Örneği

HARUN DAĞ, Enes BALOĞLU

Abstract


İnsanlar yakın çevrelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili haberdar olmak istemektedirler. Burada yerel gazeteler, toplumun bu talebini karşılamak adına önemli iletişim kurumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim ulusal ölçekte dağıtımı gerçekleştirilen gazetelerin küçük bir yerleşim biriminde meydana gelen her olaya yer veremeyeceği açıktır. Bu noktada yerel gazeteler yayımlandıkları yörede halk açısından ön plana çıkmaktadır. Yerel gazeteler temel işlevleri bakımından ulusal gazetelerle ayrışmasa da haber içerikleri bağlamında farklılık göstermektedir. Ancak yerel gazetelerde de içerik üretme sorunu yaşanmaktadır. Nicelik bakımından gelişmiş görünen yerel gazetelerde içerik açısından bir zenginliğin olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Gazetelerde özel haberlerden ziyade rutin haberlerin yer aldığı görülmektedir. Böyle bir durumda yerel gazeteler kamu kurum kuruluşlarının basın bülteni konumuna gelmektedir. Bu çalışmada, gazetelerin içerik üretme sorunu içerik analizi yöntemi ile saptanmaya çalışılacaktır. Araştırmanın evreni tüm yerel gazeteler olup örneklemi Niğde merkezde yayımlanmakta olan üç gazeteden oluşmaktadır. Seçilen gazeteler ise Niğde Günaydın, Niğde Haber ve Dünden Bugüne Gündem gazeteleridir.

Anahtar Kelimeler: Yerel gazete, Yerel haber, İçerik analizi, Niğde


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article