İSLÂM EKONOMİSİNDE İNSAN ANLAYIŞI: OPTİMUM İNSAN (VASAT ÜMMET)

Orhan KÜÇÜK, Serkan DİLEK, Nurtan KÜÇÜK

Abstract


Klasik iktisat her ne kadar insan için homoekonomikus tanımlaması yapsa da, kodlarıyla oynanmamış olan doğal veya Müslüman insanın, yaradılışı itibariyle doğruyu isteyen, güzeli talep eden bir varlık olduğu görülmektedir. Kur’an bu konuda vasat ümmet, örnek varlık ifadesini kullanmaktadır. Kur’an’ın insan konusundaki iki diğer değerlendirmesi ise insanın arzın halifesi olduğu ve en güzel surette yaratılmış olmasıdır.

Kur’an’ın Müslüman insanı örnek, arzın halifesi ve en güzel surette yaratılmış olarak beyan etmesi dikkate alındığında, vasat ifadesi için en iyi anlamında optimum kavramının kullanılmasının doğru olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada kâinatın en değerli varlığı olarak insanın, Batılı İktisadın itibarsızlaştırmasına bırakılmadan incelenmesi ve iktisadi olarak gerçek konumunun Kur’an çerçevesinde tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Kur’an’da insanla ilgili olarak özellikle ekonomi kapsamında geçen değerlendirmeler ele alınacak, böylece bir tespit ve karşılaştırma yapılacaktır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article