Potansiyel Yatırımcılar Olarak Üniversite Öğrencilerinin Yatırım Kararları Üzerinde Etkisi Olan Davranışsal Önyargıların Ölçülmesi

Bilgehan Tekin

Abstract


Bu çalışma, davranışsal finans literatüründe üzerinde oldukça sık durulan yatırımcı kararlarını etkileyen davranışsal önyargılar konusunu ele almaktadır. Çalışmada söz konusu önyargıların bireylerin yatırım kararları üzerindeki etkisini konu alan literatürdeki diger çalışmalardan hareketle, potansiyel yatırımcılar olan üniversite öğrencilerinin kendine aşırı güven, kontrol yanılsaması ve aşırı iyimserlik önyargılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, daha once farklı çalışmalarda kullanılmış ve farklı önyargıları ölçen ifadelerden ve ölçeklerden hareketle hazırlanan anket formu üniversite öğrencilerine uygulanarak geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Psikoloji ve davranışsal finans literatüründe yer alan çalışmaların incelenmesi sonucu oluşturulan ifadeler ile bir anket formu ortaya çıkartılmıştır. Anket formunun ilk halinde 19 madde yer almaktadır. Form, farklı üniversitelerde okuyan toplam 522 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinden yapılan faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda ise madde sayısı 17’ye düşmüştür. Anket formunun son halinin Cronbach Alfa değeri 0,875 olarak tespit edilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article