Milli Kimlik İnşasında Resmi Tarih Yazımının Rolü

Abdulvahap Akıncı, Oğuz Yavuzyılmaz

Abstract


Özet

Resmi tarih yazımı hemen her devlet açısından önemli bir işlev görmektedir. Resmi tarih yazımının kökenleri eski dönemlere kadar uzansa da, modern ulus devletlerin doğuşuna giden süreçte çok daha önemli bir hale gelmiştir. Modern ulus devletler kendi makbul vatandaşlarını inşa etmeye büyük önem vermişlerdir. Bu bağlamda resmi tarih yazımına önem vermişlerdir. İnşa edilmek istenen toplumun köklerini geçmişte bulmaya dönük bir çaba olan resmi tarih yazıcılığı, bir taraftan toplumu tek bir milli kimlik etrafında toplamaya çalışırken, diğer taraftan da onlara kendilerinin diğer toplumlardan daha üstün/başarılı oldukları aktarılmaya çalışır. Resmi tarih yazıcılığı tarihte gerçekte ne olduğuyla ilgilenmekten ziyade, inşa edilen milli kimliği gerekçelendirmek ve güçlendirmek için kullanılır.

Bu çalışmada resmi tarih yazımının milli kimlik inşası bağlamında ne kadar önemli olduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Resmi Tarih, Milli Kimlik, Kimlik, Tarih Yazımı

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article