Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler: Asimetrik Nedensellik Yöntemi

Şakir Görmüş, Esra Aksoylu

Abstract


Özet

Bu çalışmada özellikle son yıllarda ülke temerrüt riskinin önemli bir göstergesi olarak sıklıkla başvurulan bir araç haline gelen CDS’ler ve ülke CDS primlerini etkilediği düşünülen finansal değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi asimetriyide dikkate alarak incelenmektedir. Bu amaçla çalışmada; Türkiye, Japonya, Çin, Brezilya, Arjantin, Meksika, Endonezya, Filipinler, Rusya, Güney Kore, Polonya, Malezya, Almanya, Portekiz, İtalya, İspanya ve Fransa’dan oluşan 17 ülkeye ait 2005-2015 arasındaki CDS primleri ile Amerikan doları döviz kuru, Amerika 10 yıl vadeli devlet tahvili faiz oranı ve VIX endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışmada bu ilişkiyi ortaya koymak için simetrik ve asimetrik olmak üzere iki test uygulanmıştır. Bu testlerden ilki Granger nedensellik testi, diğeri de Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testidir. 

Çalışmanın sonucunda CDS primleri ile seçilen finansal değişkenler arasında asimetrik nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca, Hatemi-J asimetrik nedensellik testinin CDS primleri ve seçilen finansal değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamakta Granger testine göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Absract

In this study, we examine the symmetric and asymmetric causality relationship between the CDS’s which are considered as an indicative of the country's risk and the financial variables that are thought to affect the country's CDS premiums. For this purpose; the casuality relationship between CDS premiums for 2005-2015 belonging to 17 countries, including Turkey, Japan, China, Brazil, Argentina, Mexico, Indonesia, Philippines, Russia, South Korea, Poland, Malaysia, Germany, Portugal, Italy, Spain and France, and US dollar currency, US 10-year government bond interest rate and VIX index is investigated. Two tests, symmetric and asymmetric, were applied to reveal this relationship in the study. First test is the Granger causality test and the second test is Hatemi-J (2012) asymmetric causality test.

As a result of the study, it is seen that there is an asymmetric causality relationship between CDS premiums and selected financial variables. It is also observed that Hatemi-J asymmetric causality test is more effective than the Granger test in explaining the causality relationship between CDS premiums and selected financial variables.


 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article