Almanya ve Fransa’da Vergi Denetimi

Furkan Beşel, Temel Gürdal

Abstract


 

Özet

Bu çalışmada, Almanya ve Fransa’da vergi incelemesi ile uğraşan denetim birimlerinin ve denetim sistemlerinin nasıl yapılandırıldığı, başarılı sonuçlara ulaşmada nasıl yöntemler uygulandığı, bu ülkelerdeki uygulamalardan nasıl yararlanılabileceği sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma neticesinde, farklı ülkelerde idari yapıların değişik biçimlerde örgütlenmiş olsa da aynı mantık örgüsünün eseri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda hiçbir ülke uygulamasında tek tip ve her biri birbiriyle aynı hiyerarşi ve uzmanlaşma düzeyinde ele alınmış tek bir de- netim örgütlenmesinin mevcut olmadığı görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Denetim Uygulamaları, Almanya, Fransa.

Abstract

In this study, we have searched the question of how the audit units and audit systems dealing with tax examination in Germany and France are structured, how the methods are applied to achieve successful results, and how to benefit from practices in these countries. According to the study, administrative structures in different countries have been organized in different forms, but the result is that the same logic frame is the result. In this context, it seems that there is no single organization in the practice of any country, and there is not a single organization of control, which is handled at the same level of hierarchy and specialization.

 

Key Words: Tax Audit, Audit Applications, Germany, France.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article