Avrupa Birliği’nin İklim ve Enerji Hedefleri Çerçevesinde Bosna Hersek Enerji Sektörünün Değerlendirilmesi

Tuncay Belen, Serhat Akpınar

Abstract


Özet

Bu çalışmada, AB’nin 2020 yılına kadar ulaşmayı planladığı iklim ve enerji hedefleri çerçevesinde Bosna-Hersek’in enerji sektörü incelenmiştir. Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadele etmek için 2010-2020 dönemini kapsayan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarına ilişkin hedefler belirlemiştir. Bu hedefler esas alınarak Avrupa Birliği’nin ve Bosna Hersek’in performansı değerlendirilmiştir. Oldukça zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Bosna Hersek’in özellikle enerji verimliliğini arttırma ve karbon emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler:Enerji, İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Abstract

In this study, energy sector of Bosnia and Herzegovina is investigated within the frame of energy and climate objectives which European Union plans to achieve until 2020. European Union set objectives regarding renewable energy, energy efficiency and carbon emissions to fight against climate change, which cover the period of 2010-2020. Performance of European Union and Bosnia and Herzegovina is evaluated by considering these objectives. It is concluded that as a candidate country of EU, Bosnia and Herzegovina with its rich renewable resources have significant potential especially on reducing carbon emissions and improving energy efficiency.

 

Keywords: Energy, Climate Change, Energy Efficiency, Renewable Energy Sources.


 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article