Yazılı İletişimin Önemi, İş Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenleme Usul ve Esasları

Musa Küçük

Abstract


Özet

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, örgütsel iletişim araçlarının çeşitlenmesi, yazılı iletişimi çok daha önemli hale getirmiştir.  Elektronik ortamlarda kullanılan yazılımların gelişmesiyle birlikte artık yazılı iletişim daha kolay düzenlenebilmektedir.  Yazı insanlar arası ilişkilerde ve iletişimde hem bağlayıcı, hem de güven sağlayıcı özelliğe sahiptir. İş mektupları birçok amaçla yazılmaktadır. Yazışmaların asıl amacı; örgütün iç ve dış çevresiyle olan iletişimlerini düzenlemek ve belgelemektir. Bu nedenle iş mektuplarının düzenlenmesinde kuralların bilinmesi gerekmektedir.  Bu araştırmada yazılı iletişim çeşitlerinden olan iş mektuplarını düzenleme usul ve esasları ile yazılı iletişim kurallarını inceleyerek önemini belirlemektir. 

 

Anahtar Kelimeler:İletişim, Yazılı İletişim, İş Mektupları, Bilgisayar

Abstract

Today, with the advancement of information and communication technologies, the variation of organizational communication tools has made written communication even more significant. As the software used in electronic environments have been developed, now it is easier to carry out written communication. Characteristic features of writing are that it is both bonding and reassuring in interpersonal relations and communication. Business letters are written with many purposes. The real purpose of correspondence is to regulate and certificate the communication of the organization with its internal and external environment. Therefore, it is necessary to know the rules of organizing business letters. In this study, the purpose is to examine and determine the importance of procedures and principles of business letters, a type of written communication, and the rules of written communication.

 

Keywords: Communication, Written Communication, Business Letters, Computer


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article