Piyasa Etkinliğinin Analizi: E7 Ülkeleri Örneği

Çisem Bektur, Mücahit Aydın, Gürkan Malcıoğlu

Abstract


Özet

Bu çalışmada E7 ülkelerinin Endeks getirilerinin doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığı, Harvey doğrusallık testi yardımıyla incelenmiştir. Kullanılan Harvey doğrusallık testi, diğer doğrusallık testlerinden farklı olarak hiçbir ön koşul gerektirmeden doğrusallık analizi yapmaktadır. Bu durum testin gücünü arttırmaktadır. Çalışmada 01.01.2008 ile 01.12.2015 yılları arasındaki günlük getiri verileri kullanılmıştır. Sonrasında ise birim kök testi yardımıyla etkinlik analizi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre Çin, Endonezya, Hindistan ve Rusya endeks getirileri birim kök içermektedir. Buna göre ilgili ülkelerde piyasa endekslerinin zayıf formda etkin olduğunu destekler nitelikte sonuçlar elde edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

 

Abstract

This study has examined whether index returns of the E7 countries have a linear structure with the help of Harvey linearty test. Used Harvey linearity test analyzes linearity without requiring any pre-condition  unlike other linearity tests. This case increases the power of the test. The daily return data are used over the period between 01.01.2008 and 10.12.2015. After that we have analyzed the efficiency with the help of unit root test. According to the analysis results, index returns of China, Indonesia, India and Russia contain a unit root. Accordingly, the obtained results support that the market indices have weak form efficiency in the countries concerned.

 

Keywords: Harvet Test, Linearty, Financial Markets, Efficient Market Hypothesis 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article