D8 Ülkelerinin Makroekonomik Performansı ve Türkiye’nin Dış Ticareti

Hüseyin Ağır, Ahmet Şahbaz

Abstract


Özet

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight / D-8) Örgütü, üye ülkeler arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 1997’de “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur. Deklarasyonda, işbirliği ve ortak proje geliştirilmesi amacıyla; ticaret, sanayi, bilgi ve iletişim, finans, bankacılık ve özelleştirme, tarımsal kalkınma, bilim ve teknoloji, yoksullukla mücadele ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm ve kültür konuları öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. 1997’den günümüze kadar farklı zamanlarda gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlarla gelişimini sürdüren örgütün, önümüzdeki günlerde Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle de ilişkilerinde bir aşama kat edilmesi beklenmektedir.

Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan D8 ülkeleri için bu birlikteliğin üye ülkelerin ticaret hacimlerinde ciddi bir artışa neden olup olmadığının ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın başlıca iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, D8 ülkelerinin önemli bazı makroekonomik göstergelerini kullanarak ülkeler arasında bir makroekonomik performans karşılaştırması yapmaktır. İkincisi ise, Türkiye ile diğer D8 ülkeleri arasında son yıllardaki dış ticaret istatistiklerini betimsel olarak değerlendirerek, daha çok hangi ürünlerin dış ticarete konu olduğunu ortaya koyarak, örgütün dış ticarete katkısını tartışmaktır.    

Anahtar Kelimeler: D8 Ülkeleri, Makroekonomik Performans, Dış Ticaret.

 

 

 

 

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article