Girişimciliğin Küçük(Mikro) ve Orta Ölçekli İşletme Sahipleri Üzerine Etkisi

Nesibe Şentürk, Şermin Şenturan

Abstract


Özet

Günümüzde yoğun olan ilişkiler ağı, sürekli olarak yaşanan değişimler ve bu değişimlere ayak uydurma gerekliliği küreselleşmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu manada ülkelerin en etkin varlıklarının işletmeler olduğu düşünüldüğünde takip edilmesi gereken birden fazla durumla karşılaşmak mümkündür. Nitekim küresel manada meydana gelebilecek gerek sosyal gerek politik gerekse ekonomik anlamdaki herhangi bir durum bütün ülkeler için kaçınılmaz bir etkilenme alanı meydana getirecektir. Eski anlamından çok uzaklaşarak bugün dünya ekonomisini ayakta tutan bir öneme sahip en değerli varlıklar işletmelerdir. Özellikle küçük(mikro) ve orta ölçekli işletmelerin ülkelerin ekonomik varlığı ve dengesinin sağlanmasındaki etkin rolü onları daha yakından tanıma gerekliliğini doğurmuştur. Bu çalışmanın amacı küçük(mikro) ve orta ölçekli işletme(KOBİ) sahiplerini girişimcilik süreci hakkında tespitler yaparak elde edilen tespitleri değerlendirmektir. Bu sebeple yukarıda belirtilen durumlar dahilinde; küçük(mikro) ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilik kavramlarının literatür incelemesi ile birlikte; tanım kavram ve kapsamları açıklanmaya çalışılmıştır. Küçük(mikro) ve orta ölçekli işletme sahibi olan toplam 100 işletme ve işletme sahibine bir anket çalışması uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kobiler

Abstract

Today dense network of relations, changes that took place and reveals the importance of continuously adapting to the changing requirements of globalization. This means that businesses in the country that must be followed when considering the most effective being possible to encounter multiple stops. Indeed, global sense of social need that might occur should the political and economic situation in any sense inevitable for all countries affected area will bring about. The most valuable assets a very important holding standing away from the old sense of the world economy today are businesses. Especially small (micro) and medium-sized enterprises active role in ensuring the economic existence and stability of countries has led to the necessity to recognize them more closely. The aim of this study was small (micro) and medium-sized enterprises (SMEs) have to evaluate the findings obtained by making determinations about the entrepreneurship process. Therefore, within the above-mentioned conditions; small (micro) and medium-sized businesses, along with a literature review of the concept of entrepreneurship; It tried to explain the concept and scope of the definition. Small (micro) and medium-sized business owners with a total of 100 enterprises and enterprises with a survey was administered.

Keywords: Entrepreneurship, SME


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article