Türkiye’de Yabancı Göçmenlerin Entegrasyon Sorunları

Hüseyin Sadoğlu

Abstract


Özet

Yabancı göçmenler ve bu topluluklarla ilgili toplumsal ve siyasal sorunlar, özellikle Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra Batı’da akademik çalışmaların önemli konularından biri haline gelmiştir. Türkiye’de ise yabancı göçmenler sorununun sosyal bilimlere konu olması oldukça yenidir. Otoriter siyasal rejimlerin baskıcı tutumları, iç savaşlar, etnik/mezhepsel çatışmalar, tabiî afetler ve iklim değişiklikleri gibi sebeplerle ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan göçmenler, gerek geçici süre ağırlandıkları ülkelerde, gerekse daha uzun süreli yerleştikleri hedef ülkelerde türlü entegrasyon sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Göçmenlerin özellikle işgücü piyasasına girmesi ve kamu kaynaklarından yararlandırılması vb. uygulamalar ülke vatandaşlarının çoğu tarafından hoş karşılanmamakta ve göçmenlere yönelik dışlayıcı bir siyasal tutumun yaygınlaşmasına da yol açmaktadır. 2000’li yıllardan sonra Afganistan, Irak, Orta Asya ve son olarak da Suriye krizinin patlak vermesiyle artan göçmen sayısı Türkiye’de de bu sorunun çeşitli boyutlarıyla tartışılmasını gündeme getirmiştir. Türkiye, üç milyonu aşan sayısı ile ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan önemli bir göçmen sorunuyla karşı karşıyadır. Sözü edilen göçmenlerin yakın dönemde ülkelerine dönmeleri mümkün görünmediğine göre, Türkiye açısından kapsamlı bir entegrasyon politikası kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çalışma Türkiye’de yabancı göçmenlere yönelik entegrasyon politikalarının önündeki toplumsal ve siyasal engelleri tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Entegrasyon, Göçmenler, Suriye İç Savaşı, Etnik Çatışma

 

The Integration Problems of Foreign Immigrants in Turkey

Abstract

Although the social and political problems related to foreign immigrants have been one of the most imporant study subjects in western academic world, it is relatively a new issue for social science in Turkey. The transient or permanent immigrants, who are forced to leave their home country due to some reasons such as political oppressions, civil wars, ethnic conflicts, natural disasters or climate change, face with some integration problems in hosting countries. For instance the entrance of immigrants to labour market or their utilization from public funding are not tolerated by most of the citizens. Thus that kind of attitude makes an exclusionist political manner become widespread. After the crises in Afghanistan, Iraq, Central Asia and Syria, the number of immigrants has increased dramatically and this issue has been started to be discussed also in Turkey with its various dimensions. Turkey is facing huge economic, social and political problems due to hosting more than three millions of Syrian immigrants. Those immigrants who are not likely to return to their homeland force Turkey to have an extensive integration policy. In this context the aim of this study is to discuss the social and political obstacles to immigrant-oriented integration policies.

Key Words: Turkey, Integration, Immigrants, Syrian Civil War, Ethnic Conflict


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article