Osmanlı Saray Kumaş Desenlerinin Giysi Yüzey Tasarımlarında Kullanılması

Serap Mutlu, Banu Aydın, Zeliha Sarıkaya Hünerel

Abstract


Özet

Osmanlı Devleti 13. Yüzyıl sonlarından 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdüren Türk devletidir. Osmanlı Devleti siyasi ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme göstererek yayılma ve topraklarını genişletme döneminde idaresine aldığı ülkelerin kültürlerinin yanında giyim tarzlarının yayılmasına etken olmuştur.

Sarayın sanat yönündeki ihtiyaçları sarayın himayesinde kurulan Ehl-i Hiref Teşkilatı tarafından karşılanmıştır. Bu teşkilat birçok sanat grubunu himayesinde barındırmıştır. Bütün sanat dallarında olduğu gibi dokuma alanında da saray Enderun nakkaşları, zamanın saray beğenisine göre resim ve desenleri oluşturmuştur.

Bu çalışmada Osmanlı saray kumaş türleri incelenmiş, kumaş türleri, desen, renk ve süslemeleri hakkında bilgiler verilerek saray kumaş desenleri giysi yüzey tasarımlarında kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Saray Kumaşları, Yüzey Tasarımı, Ehl-i Hiref Teşkilatı, Dokuma.

Use of Ottoman Palace Fabrics Patterns in Dressing Surface Designs

Abstract

The Ottoman State is the Turkhish state which sustained its existence from the end of 13th century to the first guarter of the20th century. The Ottoman State developed rapidly in political and cultural terms and became a factor in spreading the styles of clothing besides the cultures of the countries which it took in the period of expansion and expansion of its territory.

The needs of the palace in terms of art were met by the Ahl-i Hiref Organization, established under the auspices of the palace. This organization has embraced many art groups. As in all branches of art, in the field of weaving, the palace Enderun nakkaşları created paintings and designs according to the palace liking of the time.

In the Ottoman palace, the art of craftsmanship took an important place. High-quality fabrics are handcrafted in very special art lovers. Turkish fabrics and fabrics that collect Turkish culture and aesthetics with all its subtleties have a distinctive feature in clothing with this characteristic because of its rich texture, pattern and processing richness and also because it has an important place in world fabric.

In this study, Ottoman palace fabric types were examined and palace fabric designs were used in dressing surface designs by giving information about fabric types, patterns, colors and ornaments.

Keywords: Ottoman Palace Fabrics, Surface Design, Ehl-i Hiref Organization.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article