XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Voltaire Çevirileri

Leyla Şener

Abstract


Özet

Şair, yazar, tarihçi, filozof, toplum adamı Voltaire’in XVIII. Yüzyıl Rusya’sının kültür hayatında etkisi büyüktür. Büyük Fransız Aydınlanmacı, eserleri Rusçaya en çok çevrilen yazarlar arasında yer alır. Rus okuru onu özellikle 1756-1759 yılları arasında edebiyat dergilerinde yayımlanan felsefi hikâyeleriyle tanıma fırsatı bulur. 1760-1780 yılları arasında Rusya’da Voltaire’nin birçok şiir, hikâye, komedya, tragedya, tarih ve felsefe konulu kitabı çevrilir. XVIII. Yüzyıl Rusya’sının kültür tarihine iz bırakan önemli yazar ve çevirmenler Voltaire çevirileri yapar. Bunların arasında özellikle A.D.Kantemir, M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov, Fonvizin, V.İ. Maykov’un isimleri öne çıkmaktadır. Çalışmamızda XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Büyük Fransız Aydınlanmacı Voltaire’den yapılan belli başlı çeviriler ve bunları çevirenler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: XVIII. Yüzyıl, Rusya, Voltaire, çeviri, çevirmen.

 

Voltaire Translations in Russia at the 18th Century

Abstract

Poet, author, historian, philosopher, public man Voltaire has a big effect on culturel life of Russia in the 18th century. Great French writer of enlightenment is among the most translated writers into Russian. Russian readers had oppurtunity to be acquainted him especially by his philosophical stories published between the years 1756-1759.  Between the years 1760-1780 a great deal of Voltaire’s poems, stories, comedy, tragedia and the books on history and philosophy were translated. Important authors and poets who impressed the cultural history of Russia in the 18th century made Voltaire translations. Among them A.D.Kantemir, M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov, Fonvizin, V.İ. Maykov’s names becomes prominent. In our work, major translations from great French enlightenment writer Voltaire and the translators who translated them in the Russia of 18th century will be discoursed.

Keywords: 18th century, Russia, Voltaire, translation, translator.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article