Fikir Liderliği, Sosyal Kimlik, Ürün Temelli Yenilikçilik ve Tüketici Yenilikçiliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Aybegüm Güngördü Belbağ, Kadri Gökhan Yılmaz

Abstract


Özet

Mevcut çalışma, fikir liderliği, sosyal kimlik, ürün temelli yenilikçilik ve tüketici yenilikçiliği arasındaki ilişkileri incelemektedir. Anketler, 240 tüketici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik ve geçerlilik analizleri, Pearson Korelasyon analizi, açıklayıcı faktör analizi, ölçüm modeli ve yapısal eşitlik modeli gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre, tüketicinin yenilik arayışı ile ürün temelli yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Sosyal kimlik fonksiyonu ile de ürün temelli yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Fikir liderliği, sosyal kimlik, ürün temelli yenilikçilik, tüketici yenilikçiliği, yapısal eşitlik modellemesi.

Examining the Relationships Between Opinion Leadership, Social Identity, Domain-Spesific Innovativeness and Consumer Innovativeness

Abstract

The current study aims to examine the relationships between opinion leadership, social identity, domain-spesific innovativeness and consumer innovativeness. Surveys were carried out on 240 consumers. Reliability and validity analyses, Pearson Correlation analysis, exploratory factor analysis, measurement model and structural equation model were performed. Our findings indicate that there is a positive and significant relationship between consumer novelty seeking and domain-spesific innovativeness. There is a positive and significant relationship between social identity and domain-spesific innovativeness.

Keywords:         Opinion leadership, social identity, domain-spesific innovativeness, consumer innovativeness, structural equation modelling.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article