Özel İşletmelerde Stres Yönetiminin Yenilikçi Girişimciliğe Olan Etkileri

Murat Başel

Abstract


Özet

Bireyler kendi ihtiyaçlarını karşılama yönünde tarih boyunca ve her dönemde birçok uğraşlara yönelmişlerdir.  Bu uğraşlar  ilk dönemlerde yapılan avcılık toplayıcılık olarak  gerçekleşirken, daha yakın dönemdeyse gelışmiş ve daha büyük şirketler kurarak ve kendi bireysel ihtiyaçlarının sağlanmasında ayrıca kendilerine ait kazanımların da artış sağlaması ve refah içinde yaşama çabası olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Zaman hızla ilerlemekte ve çağlarla birlikte bireylerin ihtiyaçlarda günden güne değişmektedir. İlk çağlarda  yalnız kendi neslinin devamı için hayatını sürdüren birey,  günümüzdeyse yalnızca kendinden bekleneni değil aynı zamanda neslinin de rahat şekilde yaşaması hususunda  çaba göstermektedir. Ticari hayatta ise sahip oldukları işletmelerin modernleşmesiyle birlikte işleyişindeki verimliliği göstermesi sebebiyle ve  bireylerin, sahip oldukları doğrultusunda risk alabilme ve pazarda da yer elde etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bunun neticesinde  bireylerin yapmış olduğu çalışmaya da  müteşebbis (girişimci) denilmiştir.

Zamanla, girişimci insanlar başarılı oldukları gibi kendi kurumlarının en iyisi olmak istemektedirler. Bu nedenle, firma tarafından kendi organizasyonunda istihdam edilen kişilerin kalitesi, işveren için önem kazanmış ve çeşitli şekillerde incelenmiştir. Girişimci, iş alanlarında oluşması muhtemel krizleri iyi yöneterek risk alabilir ve iyi talimatlar ve olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda, stres altındaki yönetimin çalışanları ve yönetimi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Personelin sahip olduğu yüksek stres hem kendilerini hem de çevrelerindeki diğer çalışanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumda firmaların veya kurumların verimliliğini ve maliyetini sınırlar, aynı zamanda iş yaratma ve yeni fikirlerin geliştirilmesi de sınırlandırır. Yenilikçi girişimciliğin en önemli hedeflerinde biri olan çalışan verimliliği çalışanın daha huzurlu şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bundan dolayı ise iş stresinin önlenmesinde yenilikçi girişimciliğin hedeflerini gerçekleştirmesi en önemli olgudur.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Girişimcilik, Stres Yönetimi, Özel İşletme


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article