Türkiye’de E-Ticaretin Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Şebnem Ekeryılmaz, Cemalettin Hatipoğlu

Abstract


Özet

Internet ve elektronik ticaretin gelişimi ticari faaliyetlerin doğasını değiştirmiştir. Elektronik ticaret, oldukça kısa bir süre içinde işletmelerin ticari faaliyetlerinin dönüşmesine yol açmış ve kalıcı olarak değiştirmiştir. Elektronik ticaret, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de büyümesine neden olan önemli bir ekonomik aktivite sunmaktadır. İnternet kullanımı, önemli ölçüde büyümeye tanıklık etmiştir ve çevrimiçi satın alımlar, nispeten düşük maliyetli internet pazarlaması ile birlikte pazarlarını genişletmeye başlamıştır. Internet ve diğer e-ticaret teknikleri, hem çok uluslu büyük işletmelerin hem de küçük ve orta ölçekli şirketlerin dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına ve potansiyel müşterilere ulaşmalarını mümkün kılmıştır. E-ticaret, devlet desteğini veya denetimini gerektirmeyen belli özelliklere sahip olması dolayısıyla coğrafi sınırları ve politikaları dikkate almadan kolayca yayılmıştır. Elektronik ticaret zaten önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir

Bugün, İnternet'e bağlanabilen bir bilgi işlem teknolojisi kullanıcısı; müzik, kıyafet, kitap, mücevher ve yazılım gibi çok çeşitli şeyler satın alabilmektedir. Bankacılık işlemleri online olarak hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Dünya ekonomileri, elektronik ticaretin gelişmesinden dolayı, sorunlu veya oldukça zorlayıcı bir senaryo ile karşı karşıya kalmıştır. Çevrimiçi alışveriş ülkemizde de en hızlı büyüyen pazarlardan biridir.

Dünya genelindeki ticari uygulamalardaki önemli bu değişim, aynı zamanda, ilgili kurumlar tarafından vergilendirme ilkelerinde de değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmış ve devletlerin uyumluluk sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Elektronik ticaret, geleneksel ticari faaliyetten önemli ölçüde farklıysa, niçin vergilendirilmesi gerektiği ve kimlerin düzenlenebileceği ya da uygun olduğu çok önemli bir sorudur.

Bu çalışmanın amacı, elektronik ticaret faaliyetlerinin vergilendirilmesinin değerlendirilmesindeki başlıca sorunları belirlemektir.

 

Anahtar Kelimeler: Internet ,e-Ticaret, Bilgi İşlem Teknolojisi, Çevrimiçi Alışveriş, Vergi

 

 

Investigation of the Problems Encountered in Taxation of E-Commerce in Turkey

Abstract

The development of the Internet and electronic commerce has changed the nature of business activities. Electronic commerce has transformed and permanently changed the business of businesses in a very short period of time. Electronic commerce offers a significant economic activity that leads to the growth of developed and developing countries as well as developed and developing countries. Internet use has witnessed significant growth, and online acquisitions have begun to expand their markets with relatively low-cost internet marketing. Internet and other e-commerce techniques have made it possible for both large multinational corporations and small and medium-sized companies to reach out to business partners and potential customers all over the world. E-commerce has spread easily without regard to geographic boundaries and policies, as it has certain characteristics that do not require state support or control. Electronic commerce has already shown that it has a significant growth potential

Today, a computing technology user that can connect to the Internet ,can buy a variety of things like music, clothes, books, jewelery and software. Banking transactions can be realized online quickly and efficiently. World economies have faced a problematic or rather challenging scenario because of the development of electronic commerce. Online shopping is one of the fastest growing markets also in our country.

This significant change in commercial practices around the world has also led to the need for changes in the taxation principles by relevant institutions and has led governments to face compatibility issues. If e-commerce is significantly different from traditional commercial activity, why it should be taxed and who can be edited or is appropriate is a very important question.

The purpose of this study is to identify the main problems in assessing the taxation of electronic commerce activities..

JEL Classification Codes: H2, L81

 

Keywords: Gray Relational Analysis, Entropy, Academic Performance


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article