Derin Entegrasyon ve “Dünya Ticaret Örgütü-Artı” Gündemi Işığında Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Kamu Alımlarına Genişletilmesi ve Etkileri

Serdar Altay

Abstract


ÖZET

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Türk ekonomi ve politikalarına etkilerini inceleyen az sayıda ve kapsamlı olmayan çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar anlaşmanın kamu alımları alanına teşmilinin etkilerini dikkate almamıştır. Esasen yeni nesil Tercihli Ticaret Anlaşmalarına (TTA) ilişkin küresel literatür derin entegrasyon ve kamu alımları gibi “DTÖ-artı” konuların yurtiçi mevzuat rejimleri ve pazarlara etkilerini anlama konusunda yararlı bakış ve araçlar sunmaktadır.  Bu çerçevede bu makale Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne kamu alımları kurallarının dahil edilmesinin yurtiçi politika ve pazarlara etkisini disiplinlerarası bir perspektifle incelemektedir. Makale Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesinin sadece Türkiye’nin transatlantik ticaret düzeni ve DTÖ-artı ajandasına bağlılığını teyit etmekle kalmayıp aynı zamanda yeni ulusal kalkınma politikalarında ciddi bir revizyonu da kabullenmesi anlamına geleceğini savunmaktadır. Kamu alımları konusunun Gümrük Birliği’ne dahil edilmesi ikili ticaretin artışından kaynaklanacak refah artışına katkı sağlayacak olmakla birlikte Türkiye açısından spesifik bir pazara giriş avantajı sağlayacağını öngörmek zordur.

 

Anahtar Kelimeler: Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Kamu alımları

 

Expansion of Turkish-EU Customs Union to Public Procurement and Its Effects on Turkey in Light of Deep Integration and the “WTO-plus” Agenda

 

ABSTRACT

Studies analyzing potential impacts of the deepening of the Turkish-EU Customs Union on Turkish economy and policies are few and incomprehensive. They do not take into  account of the implications of the deepening of the deal to public procurement realm. In fact, global literature on new generation Preferential Trade Agreements (PTAs) provide useful insight and tools for understanding implications of the deep integration agenda and “WTO-plus” issues such as public procurement on domestic regulatory regimes and markets. Utilizing those insights this paper provides a preliminary interdisciplinary analysis on the impact of potential public procurement provisions in the EU-Turkey Customs Union on domestic regime and market. It suggests that deepening of the Customs Union will not only signify Turkey’s attachment with the transatlantic trading order and the WTO-plus’ agenda but also agreeing on a serious revision of new developmental policies. A deepening to the public procurement domain is likely to add to the welfare gains from an increase of trade yet it is hard to identify any specific market access gains.

 

Keywords: Preferential Trade Agreements, Turkey-EU Customs Union, Public Procurement


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article