IV.Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Otomotiv Sektörü

Nihal Gabaçlı, Meral Uzunöz

Abstract


 

Özet

Dünyada her geçen gün kaynakların azalıp üretim hacminin artmasıyla birlikte üretim sistemlerinde de farklılaşma meydana gelmektedir. Bu değişime neden olan birçok faktör bulunurken temel nedenler olarak başta artan maliyetler, sürekli yenilik beklentileri ve gittikçe şiddetlenen küresel rekabet gösterilmektedir. IV. Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu yeni süreçle birlikte üretimin her safhasında dijitalleşmenin gerçekleşerek pazar gereksinimlerinin daha hızlı, esnek ve verimli bir şekilde karşılanması mümkün olabilmektedir. Üretim sistemlerindeki söz konusu bu değişimden en çok etkilenecek sanayilerden biri de şüphesiz otomotivdir. Gerçekleşen yeni dönüşümün sektöre avantaj sağlaması beklenirken, dezavantajların da olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada; sanayide yaşanan 300 yıllık dönüşümün devrimsel gelişimi, Endüstri 4.0’ı tetikleyici nedenler, söz konusu devrimin otomotiv sektörüne öngörülen etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Türkiye Otomotiv Sektörü

IV. INDUSTRIAL REVOLUTION: INDUSTRY 4.0 AND AUTOMOTIVE SECTOR

Abstract

As resources are decreasing day by day in the world and the production volume increases, the production systems are also changing. While there are many factors that cause this change, the main reasons are increasing costs, constant innovation expectations and increasingly global competition. IV. Industrial Revolution: With this new process called Industry 4.0, it is possible to meet the market requirements more quickly, flexibly and efficiently by realizing digitalization at every stage of production. One of the industries that will be most affected by this change in production systems is undoubtedly automotive. While the newly realized transformation is expected to provide an advantage on the sector, it is also thought that there may be some disadvantages. In this study; the revolutionary development of 300 years of transformation in the industry, the factors that lead to Industry 4.0, the predicted effects of the revolution in the automotive sector will be examined.

Key Words: Industry 4.0, Automotive Sector in Turkey

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article