2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD II)'ın Türk Tarımı Açısından Değerlendirilmesi

İsmail Baysuğ

Abstract


Kırsal Kalkınma politikaları Avrupa Birliği (AB) süreciyle yeni bir seyir kazanmıştır. AB, aday ülke statüsü kazanmış ülkelerin Tarım ve Kırsal Kalkınmalarının sağlanması ve topluluk standartlarına yükseltilmesini amaçlayan mali yardım ve hibeler sağlamaktadır. Kırsal kalkınma desteklerinin amacı tarımsal istihdamı arttırmak, tarım kesiminde yaşam koşullarını iyileştirmek  ve ürün kalitesini arttırmaktır. IPARD, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlanmaktadır. IPARD uygulaması AB tarafından aday  ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın ( Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA ) Kırsal Kalınma bileşenedir.  AB tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında; tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına yönelik olarak tahsis edilen hibe destekleri, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) altında verilmektedir. Bu çalışmada 2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II ) yapısı, işleyişi ve Türk tarımına muhtemel etkileri incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: AB, IPARD, Kırsal Kalkınma

 

2014-2020 Evaluation Of Turkish Agriculture In The Rural Development Component ( Ipard II) Before The Term Of Participation

 

Abstract

The Rural Development policies have gained a new course through the European Union (EU). The EU provides financial assistance and grants aimed at promoting the development of agricultural and rural development and community standards in countries that have acquired the status of a candidate country. The aim of rural development supports is to increase agricultural employment, improve living conditions in the agricultural sector and increase the quality of products. IPARD is intended to support adaptation preparations for the implementation and management of the European Union's Common Agricultural Policy, Rural Development Policy and related policies, and policy development in this context. The IPARD implementation is compounded by the Rural Stay of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), which was created by the EU to support candidate countries. Under the pre-accession financial assistance provided by the EU to my country; grant support for the use of producers in the fields of agriculture, food and livestock is given under the Instrument for Pre-accession Assistance - Rural Development Component (IPARD). In this study, the IPARD structure, its function and possible effects on Turkish agriculture during the period of 2014-2020 were examined.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article