Yarı Özerk Gelir İdareleri Modeli: Latin Amerika ve Afrika Ülkeleri Örneği

Hamdi Furkan Günay, Mehmet Hanefi Topal

Abstract


Özet

Kamu harcamalarını finanse etmek için kaynak zengini ülkeler dışında çoğu ülkede vergiler kamu gelirlerinin en güvenilir kaynağıdır. Ayrıca dünyanın çoğu ülkesinde halen vergiler, kamu idareleri eliyle toplanmaktadır. Ancak 1990’lı yıllardan sonra yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde ve özellikle de Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde vergi yönetiminde etkinliği sağlamak amacıyla yarı özerk gelir idareleri (SARAs) modelinin uygulanması popüler hale gelmiştir. Verginin tabanının genişletilmesi, daha yüksek vergi geliri, vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması ve yolsuzlukların kontrolü gibi beklentilerle uygulamaya konulan yarı özerk gelir idareleri modeli, teoride ve uygulamada tartışılmaya halen devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, daha önce yapılan teorik ve ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçları da dikkate alarak, farklı ülke uygulamalarının başarısını değerlendirmektir. Uygulama deneyimlerine ve ilgili ampirik analizlerin bulgularına göre, yarı özerk gelir idareleri modelinin etkin bir vergi yönetiminin oluşturulmasında garanti sunmadığı ve kendisinden beklenilen sorunların çözümünde etkili olabilmesine karşın yeni sorunlar doğurmasının da olası olduğu ifade edilebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Yarı-Özerk Gelir İdaresi, Vergi Yönetimi, Latin Amerika, Afrika

 

The Semi-Autonomous Revenue Authorities Model: The Cases of Latin American and African Countries

 

Abstract

Taxation is the most reliable source for financing government expenditure in many countries except for source-rich countries. Nevertheless, tax revenues are still collected by public authorities in the most countries of the World. However, since the 1990s, the implementation of the semi-autonomous revenue authorities (SARAs) model has become popular in the context of the new public management approach, particularly in Latin America and Africa, to ensure efficiency in tax administration. The semi-autonomous revenue authorities model, which has still being discussed in theory and practice, is being implemented with expectation such as expanding the tax base, collecting higher tax revenue, reducing tax losses and evasion, and controlling corruption. The aim of this study is to evaluate the success of different country implementations by taking into account the results obtained from previous theoretical and empirical studies. According to the practice and the findings of related empirical analyses; it can be said that it is possible that the practice of semi-autonomous revenue authorities model does not provide guarantees for the establishment of effective tax administration, and SARAs may cause new problems even though it may be effective in solving the problems expected from it.

 

Keywords: Semi-Autonomous revenue Authority, Tax Administration, Latin America, Africa


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article