Portfolio Analysis with Innovative Methods

Çisem Bektur, Oğuz Kirman

Abstract


Özet

Bu çalışmanın amacı, optimum portföyün belirlenmesinde ya da yatırım kararı alınmasında kullanılan geleneksel yöntemlere yenilikçi açıdan bir bakış atmaktır Klasik yaklaşımlar insan gözü aracılığıyla karar vermeye dayalıyken, dünyada yeni trend halini alan bilgisayarlı sistemlerin karar verme güçleri her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada da yapay sinir ağları, davranışsal finans, veri madenciliği, nitel veri analizi gibi yöntemler bir arada kullanılarak elde edilen sonuçlar irdelenmiş, sonuçta 4. sanayi devriminin ekonomi ve finans alanlarına da etki edebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Yapay Zeka, Davranışsal Finans, Nitel Veri Analizi, Veri Madenciliği.

Abstract

The aim of this study is to take an innovative perspective on the traditional methods used to determine the optimal portfolio or to make investment decisions. While classical approaches are based on decision making through the human eye, the decision-making power of new trends in computerized systems in the world is increasing day by day. In this study, the results obtained by using artificial neural networks, behavioral finance, data mining and qualitative data analysis together were examined and it was concluded that the 4th industrial revolution could also affect the economics and finance fields.

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Artificial Intelligence, Behavioral Finance, Qualitative Data Analysis, Data Mining


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article