Hidden Bank Charges Amidst Ethics, Transparency, and Regulation: Case of Rebate Programs of International Banks

Ali Polat

Abstract


Abstract

Banks apply rebate programs that are provided by international banks in order to increase their revenue, as there is a fierce motivation for profit maximization in the financial services field. Such programs, although they are agreements between two banks, increase the cost of the ordering bank’s customers’ transactions without their knowledge. Such market practices take advantage of the asymmetric information created by the bank itself to provide returns for the bank in an intransparent and unethical way. This paper tries to elucidate the rebate agreements applied in international banking activities and describes the details of such agreements. Further, the paper explains why it is unethical, intransparent, and to some extent even against the legislation. Because of an increasing awareness in ethical issues and consumer protection in the banking industry, this paper emphasizes that attention should also be paid to the core business of banks in addition to issues related to the financial crisis or investment-banking related ethical issues. The banks are not only engineering derivatives and creating new instruments, but structuring and extending their charge and commission strategies in their core activities as well, whether ethical or not. The topic is particularly important for Islamic banks as there is a Sharia dimension.

Key Words: Rebate, Bank Charges, Bank Ethics, Transparency, Consumer Protection, Legislation

 

Özet

Finansal hizmetler alanındaki kâr maksimizasyonu güdüsü ile gelirlerini artırmak isteyen bankalar, uluslararası bankaların sunduğu indirim programları hizmetlerini uygulamaktadır. Bankalar arasında bir anlaşma olmasına rağmen, bu programlar ödemelerde amir olan banka müşterilerinin bilgisi dışında olup, müşteri işlemlerindeki maliyeti yükseltmekte, bankaların kendileri tarafından oluşturulan asimetrik bilgi avantajı sayesinde bankalara şeffaf ve etik olmayan yöntemlerle gelir sağlamaktadır. Bu çalışma, uluslararası bankacılık faaliyetlerinde kullanılan indirim anlaşmalarını ve bu anlaşmaların detaylarını izah etmeye çalışmaktadır. Daha sonra çalışma, bu anlaşmaların neden etik, şeffaflık ve bazı durumlarda yasallık sorunları taşıdığını açıklamaktadır. Bankacılık sektöründeki tüketicinin korunması ve etik konularda artan farkındalığın bir sonucu olarak bu çalışma, sadece yatırım bankacılığı veya finansal kriz ile ilgili konuların değil, bunlara ek olarak bankaların ana faaliyet alanları ile ilgili etik hususlara da dikkat etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bankalar sadece türev ürün mühendisliği veya yeni oluşturdukları enstrümanları değil aynı zamanda ana faaliyet alanlarındaki masraf ve komisyon uygulamalarını da etik olup olmadığına bakmadan yapılandırmakta ve genişletmektedirler. Bu konu Şer’i boyutu sebebi ile Katılım Bankaları için özellikle önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İndirim, Banka Masrafları, Etik, Şeffaflık, Tüketicinin Korunması, Düzenleme


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article