Katılım Bankaları için Güzel Borç Önerisi

Orhan Küçük, Serkan Dilek, Recep Özdirek

Abstract


Katılım Bankaları için Güzel Borç Önerisi

“Good Lending Model” Proposal for Participation Banks

 

Prof. Dr. Orhan Küçük

Kastamonu Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik, orhank@kastamonu.edu.tr

Doç. Dr. Serkan Dilek

Kastamonu Üniversitesi İİBF İktisat, serkan.dilek@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Recep Özdirek

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, rozdirek@kastamonu.edu.tr

 

ÖZET

 

Bugün insanlar ve firmalar para ihtiyaçlarını karşılamak için finans kuruluşlarına müracaat etmektedir. Bankalardan alınan borç paranın bir bedeli olmakta, böylece tüm kesimler yasaklanmışlığına rağmen “faiz” sorumluluğuna bulaşmaktadır. Faizden kaçmak isteyenlerin yaşayabildikleri bir takım başka olumsuzluklar da insanları, kötünün iyisi diye tabir ettikleri faize mahkum edebilmektedir. Oysa Kur’an’ın mesajıyla, faizden kesinlikle uzak durulması, faizsiz bir ekonomi modelinin ihdas edilmesi zorunludur. Genel ekonomik sistem için daha kapsamlı bir çalışma gereklidir. Bu çalışmada en azından bireysel olarak insanları faizden kurtarabilecek “Güzel Borç Modeli” önerilecektir. Böylece bireysel borçlanmalarda en azından faiz mesuliyeti almadan ihtiyaçların karşılanabilmesi konusunda yol gösterilecektir.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Faiz, Borç Verme, Güzel Borç Modeli, Islamic Economics

 

ABSTRACT

 

Today, people and companies are applied to financial institutions to meet their money needs. There is a cost of borrowing money from the Bank, thus although it is forbidden all sectors is transmitted to the responsibility “interest”. Escape from the interest that is experiencing other negative effects. Thus, people may be convicted of interest, which he described as the best of the worst. However, with the message of the Qur'an definitely, is mandatory should be avoided the interest and an establishment of the interest-free economy model. The more comprehensive study is required for the general economic system. In this study, will be proposed “Good Lending Model” at least can save on the interest that people on an individual basis for. Thus, will be for guidance meet the needs  at least in individual borrowings  without liability for interest.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article