Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

İlhan Turan, Hakan Turan

Abstract


Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

 

Doç. Dr. İlhan Turan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Turan

Hitit Üniversitesi

 

ÖZET

 

Günümüzde çevre sorunları o kadar artmıştır ki insanlar toplumlar hatta ülkeler bu sorunlardan rahatsızlık duymaya başlamışlardır. Çevre kirliliği, iklim değişiklikleri, nesli tükenen canlılar, beslenme sorunları, enerji kaynaklarının kullanımı, silahlanma, ormanların tahribi, kent yaşamı vb. unsurlar aynı zamanda insanlığın geleceğini de tehdit etmektedir.

Siyasal Bilgiler ve Kamu yönetimi bölümü öğrencilerini ilgilendiren önemli konulardan birisi de çevre sorunlarıdır. Bu bölümde çevre ile ilgili konular öğrencilere zorunlu olarak verilmektedir. Çevre sorunlarına bu öğrencilerin önemli bir kesiminin kamu ve özel kuruluşlarda yetkili ya da yetkisiz olarak çeşitli görevlerde çalışacağı düşünüldüğünde dahası bu öğrencilerin de bir insan olduğu göz önüne alındığında günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre sorunlarından uzak kalması düşünülemez. Çoğu kez bu öğrenciler resmi ya da gayri resmi olarak çözümün bir parçası olacaklardır. Bir kaç yıl sonra önemli bir kısmının çeşitli kurumlarda etkin görev alacakları bu öğrencilerin nasıl bir çevresel düşünce tarzında görev yapacaklarını anlamak için bu öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını görmekte önemli faydalar bulunmaktadır.

 Bu nedenle, bu araştırmada siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin çevre anlayışları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir.

Veri toplama aracı olarak “Çevresel Paradigma Ölçeği” kullanılmıştır.  Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Akademik yılı Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır.

Bugün çevre sorunlarının temelinde, insanların benimsediği hayat biçimi, onların değer yargıları ve tutumları önemli rol oynamaktadır. Araştırmanın sonuçları diğer bulgularla karşılaştırılmıştır. Çevre eğitimi alan öğrencilerin belirgin bir şekilde insan merkezli çevresel yaklaşımları benimsedikleri görülmüştür. Öğrencilerin çevre ile ilgili duyarlılığını geliştirmek için okul içindeki toplulukların devamı sağlanmalı, çevresel duyarlılıkların artırılması için çevre eğitimine önem verilmeli ve konu ile ilgili uzak araştırmalar yapılmalıdır.

 

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

siyaset bilimi  ve kamu yönetimi, çevre, tutum, öğrenci


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article