Küreselleşme’nin Kobi’lerin Uluslararasilaşmalari Üzerindeki Etkileri

Enes Emre Başar

Abstract


 

Küreselleşme’nin Kobi’lerin Uluslararasilaşmalari Üzerindeki Etkileri

The Effects of Globalization on Sme’s Internationalizations

 

Yrd. Doç. Dr. Enes Emre Başar

Bayburt Ünversitesi, eebasar@bayburt.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu araştırmada KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecine küreselleşmenin etkileri tartışılmıştır. Bu bağlamda, ilk olarak küreselleşmenin tanımı ve bazı temel nitelikleri açıklanmıştır. Daha sonra uluslararasılaşma kavramı açıklanmış ve küreselleşme ile farklılıkları ortaya konmuştur. KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinin açıklanmasında ise literatürde genel kabul gören süreç ve network perspektifleri açıklanmıştır. Son olarak, küreselleşmenin KOBİ’lerin uluslararasılaşmaları üzerine etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda bir literatür incelemesi yapılmış ve konuya getirilen farklı bakış açıları irdelenmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

ABSTRACT

 

In this research, it is discussed that the effects of globalization on SME’s internalizations. In this respect, firstly the meaning and some basic specifications of globalization have been explained. After it has been expressed that internalization concept and differences with globalization. Process and network perspectives, broadly adopted in literature, have been handled in the process of SME’s internalizations. Finally, the effects of globalization on SME’s internalizations have been discussed. In this context, a literature has been reviewed and different perspectives on the subject have been examined.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article