Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Bünyamin Demirgil, Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş

Abstract


Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:  Uygulamalı Bir Çalışma

The Impact of Health Expenditures on Economic Growth:   A Practical Work

 

Bünyamin Demirgil

Cumhuriyet University

Fatih Şantaş

Bozok University

Arş. Gör. Gülcan Şantaş 

Hacettepe University

 

ÖZET

 

Bu çalışmada, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı Türkiye’nin 2010:01-2016:12 dönemi aylık verileri kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir.

Analiz sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Türkiye’de incelenen dönem içinde sağlık harcamaları ekonomik büyümeyi pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilemektedir. Analiz sonucuna göre sağlık harcamalarında meydana gelen %1’lik bir artış ekonomik büyümeyi %0,55 oranında artırmaktadır. Bu durum Türkiye’de ekonomik büyümede sağlık harcamalarındaki artışların etkili olduğunu göstermektedir.

Çalışmada değişkenler arasında nedensellik ilişkisini test etmek amacıyla Toda Yamamoto nedensellik testi yapılmıştır. Test sonucuna göre ekonomik büyümeden sağlık harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

 

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Büyüme, Sağlık Harcamaları, Eşbütünleşme

 

 

ABSTRACT

 

In this study, the existence of a long-term relationship between economic growth and health expenditures was analyzed using the ARDL boundary test approach using Turkey's monthly data for 2010: 01-2016: 12.

As a result of the analysis, there was a cointegration relation between the series. Health spending during the period examined in Turkey has a positive effect on economic growth as positive direction and statistical significance. According to the analysis result, a 1% increase in health spending increases the economic growth by 0,55%. This shows that increases in health spending in economic growth in Turkey are effective.

The Toda Yamamoto causality test was conducted to test the causality relationship between variables in the study. According to the result of the test, there is a causality relation to health spending without economic growth.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Economic Growth, Health Expenditures, Cointegration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article