Geleneksel Türk Giyim Kuşamında Yer Alan Şalvarın Güncel Tasarımlarında Çini Desenlerinin Kullanılması

Serap Mutlu, Banu Aydın, Zeliha Sarıkaya Hünerel

Abstract


Geleneksel Türk Giyim Kuşamında Yer Alan Şalvarın Güncel Tasarımlarında Çini Desenlerinin Kullanılması

Use of Tile Patterns in Contemporary Designs of Shalwar in Traditional Turkish Clothing Cloth

 Öğr. Gör. Serap Mutlu

Gazi Üniversitesi  serapmutlu@gazi.edu.tr

Öğr. Gör. Banu Aydın

Gazi Üniversitesi, banuaydin@gazi.edu.tr

Öğr. Gör. Zeliha Sarıkaya Hünerel 

Gazi Üniversitesi zelihasarikaya@hotmail.com

 

ÖZET

 

Giyim başta korunmak için ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bireysel ve toplumsal özellikler kazanarak önemini artırmış, insanın maddi ve manevi durumunu tamamlayarak teknolojinin ilerlemesi ile şekillenmiş ve günümüzde moda etkisi ile sürekli değişen toplumsal bir olgu haline gelmiştir.

 Türkler köklü ve zengin bir medeniyete sahip olması, kendilerine özgü bir giyim kuşam tarzı olduğu bilinmektedir. Tarih boyunca giyim coğrafi koşullara, bölgelere, yaşam şekillerine, sosyal farklılıklara, toplumsal özelliklere, cinsiyete ve kişilerin yaş durumlarına göre birçok farkındalık ve çeşitlilik göstermektedir.

Türk tarihinin uzun geçmişi ve birçok kültürler ile etkileşime sahip olduğu da düşünüldüğünde görkemin ve ihtişamın Türk giyim kuşamı kültüründe de görmek mümkündür.

Geleneksel Türk giyim kuşamının bir parçası olan şalvarın günümüzdeki yeri ve önemi halen devam etmektedir. Bu nedenle; Türk giyiminde yer alan şalvarın bölgelerimizde farklılıklar göstermektedir. Bu kıyafetleri araştırmak Türk mirasımız olan şalvarı yine mirasımız olan çini desenleri ile yaşatmak ve güncel tasarımlar ile günümüze taşımayı amaçlanmıştır. Bu çalışma da bölgelerimize ait şalvarı ve çini desenleri tespit edilip modellerin, motif ve desenlerden yararlanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar yapılmıştır. 

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:  

Geleneksel Türk Giyim Kuşamı, Şalvar, Çini Desenleri

 

 

ABSTRACT

 

Clothing is a necessity to be protected at first. It has increased its importance by acquiring individual and social characteristics, has become a social phenomenon that is shaped by the progress of technology by completing the material and spiritual condition of the person and changing with the effect of fashion today.

 It is known that the Turks possessed a well-established and rich civilization and a unique style of clothing. Throughout history, clothing has shown a lot of awareness and variety according to geographical conditions, regions, patterns of life, social differences, social characteristics, sex and age of people.

It is also possible to see glory and splendor in the culture of Turkish clothing, as it is thought that Turkish history has long history and interaction with many cultures. The place and importance of the shalwar, which is a part of Turkish clothing, is still continuing. Therefore; The shalvar in Turkish clothing shows differences in our areas. To investigate these clothes, our Turkish legend, the shalpa, is aimed to live with the patterns of tiles which are our heritage, and to carry out daily works with contemporary designs. In this study, the designs of the shawls and tiles belonging to our regions were determined and the designs suitable for today's fashion were made by using the patterns, motifs and designs.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Traditional Turkish Clothing, Shalwar, Tile Patterns


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article