Algılama ve Bireysel Karar Alma İlişkisi

Ferhat Fatih Çetinkaya, Mustafa Altıntaş, Fatma Korkmaz

Abstract


Algılama ve Bireysel Karar Alma İlişkisi

 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Fatih Çetinkaya

Ahi Evran Üniversitesi, ffcetinkaya40@gmail.com

Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Altıntaş

Ahi Evran Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, mustafaltintas40@hotmail.com

Arş. Gör. Fatma Korkmaz

Ahi Evran Üniversitesi, ftmttkk1@gmail.com

 

ÖZET

 

Bu çalışma ile örgütsel davranışta önemli bir yeri olan algılama ve bireysel karar alma davranışı konusunun ele alınan farklı yönleri incelenerek alanyazına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan araştırma nitel bir araştırma olup, literatür taraması yapılmıştır. Algılama ve algılama yönetimi, daha çok yararı bulunan ve belirsizlik durumu daha az olan bilgileri elde edebilmek için dış dünyadan veri akışını kontrol altında tutmak ve geliştirmek olarak ifade edilen ve günümüzde son derece öenmli bir hâl almış olan yeni bir yönetim biçimidir. Bu bağlamda yönetim ve organizasyon için önemli bir konu olan algılama süreci üzerinde yapılan tartışmalar insan zihninin karşılaştığı sorunu tüm karmaşıklığı ile kavrayamadığı, önce bu sorunun basit, yaklaşık ve sınırlı bir modelinin yapılması sonra seçimin bu modele dayandırılması gerektiği söylenir. Buradan hareketle algılamanın ilişkili olduğu bireysel karar alma davranışı da örgütler için algılamayla beraber ayrılmaz ikili olarak düşünülen önemli bir konu haline gelmiştir. Karar alma, bireyin bir örgüt için yapmakta olduğu ya da yapmayı düşündüğü faaliyetler için seçenekler içinden bir tercih yapması durumunda olmasıdır. Tercih yapma süreci en az iki seçeneğin oluşması ile başlar, süreç işlemeye devam eder ve seçeneklerden bir tanesi tercih edilir. İşte bu tercih yapma işlemi, karar alma eyleminin en basit tanımlarından biri olarak ifade edilir. Bu çalışmada son derece önemli olan ve önemi gün geçtikçe artmakta olan algılama ve bireysel karar alma ilişkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede; algı, algılama, bireysel karar alma kavramları ve kapsamları incelenecek ve gerekli öneriler sunulacaktır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Algı, Algılama, Karar, Karar Alma


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article