28 Haziran Atatürk Havaalanı Terör Saldırısı Sonrası Psikososyal Çalişma ile TSSB Değerledirilmesi

Ömer Akgül

Abstract


28 Haziran Atatürk Havaalanı Terör Saldırısı Sonrası Psikososyal Çalişma ile TSSB Değerledirilmesi

A Psychosocial Study for PTSD Evaluation After the Bomb and Gun Attack at Istanbul Ataturk Airport on 28 June

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Omer.akgul@uskudar.edu.tr

 

ÖZET

 

Bu çalışma 28 haziran 2016’da Atatürk havaalanında gerçekleşen bombalı ve silahlı terör eylemleri neticesinde fiziksel veya psikolojik olarak yaralananların kendileriyle ve vefat edenlerin yakınlarıyla yapılan psikososyal çalışma süreçlerini ayrıntılı olarak betimlemeye çalışmaktadır. PCL-5 Travma Sonrası Stres Bozukluğu ölçeğinin ön test ve son test olarak kullanıldığı 6 aylık bir psikolojik ilk yardım ve danışmanlık hizmetinin etkilerinin ölçülmeye çalışıldığı ve TSSB 8 aylık seyrinin raporlandığı bir çalışmanın özeti olacaktır. 

Öntest ve son test arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Süreç içerisinde verilen psikososyal destek çalışmalarının da katkısıyla TSSB belirtilerinde azalma görülmüştür. Yapılan değerlendirmelerde, kadınların erkeklere; gençlerin yaşlılara; eğitim seviyesi ve gelir seviyesi yüksek olanların düşük olanlara; önceden travmatik bir durum yaşamış olanların yaşamamış olanlara, yakınlarını kaybedenlerin veya yakınları yaralananların diğerlerine göre daha fazla TSSB belirtileri gösterdiği tespit edilmiştir. Verilen hizmetlerin iş doyumunu, devamlılığı olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

PCL-5, TSSB, Travma, Psikososyal, 28 haziran, işyeri psikoloğu, iş doyumu

 

ABSTRACT

 

This study aims to describe the psychosocial processes of wounded people and relatives of the victims after the terror attack at Istanbul Ataturk Airport on 28 June 2016. PCL-5 Post Traumatic Stress Disorder Scale was used as preliminary and final tests, therefore the effects of psychological first-aid and counselling services during the 6-months period were measured. Moreover, the article will be a summary of an 8-month period study that was conducted to report the process and progress of PTSD.

Results showed that there were significant differences between the outcomes of preliminary and final tests. PTSD symptoms were modified thanks to the psychosocial supports during the research. It was shown that younger adults, people with higher socioeconomic level, people without PTSD history and people who are injured or lost their relatives showed more severe PTSD symptoms compared to the other participants. Furthermore, psychosocial and counselling supports were positively correlated with job satisfaction and continuity.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

PCL-5, PTSD, Trauma, Psychosocial, 28 June, business psychologist, job satisfaction

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article