Karanlık Üçlü’nün Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi

Emrah Özsoy, Kadir Ardıç, Özlem Balaban

Abstract


Karanlık Üçlü’nün Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi

Examining the Effects of Dark Triad on Organizational Commitment

 

Arş. Gör. Dr. Emrah Özsoy

Sakarya Üniversitesi, eozsoy@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Kadir Ardıç

Sakarya Üniversitesi, kadirardic@sakarya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem Balaban

Sakarya Üniversitesi, adiguzel@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Paulhus ve Williams’ın (2002) narsisizm, Makyavelizm ve psikopati yapılarını, karanlık üçlü olarak bir araya getirmesinden bu yana uluslararası yazında konuya ilişkin çok sayıda çalışma yürütülmüştür. Ancak mevcut ampirik bulgulara dayanarak, kişiliğin karanlık yönüne ilişkin örgütsel bağlamda çıkarım yapmak güçtür. Bu çalışmada yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli sektörlerden toplamda 327 çalışan, yöneticilerinden algıladıkları karanlık kişilik özelliklerini ve örgütsel bağlılıklarını değerlendirmiştir. Çoklu regresyon analizi bulgularına göre yöneticilerden algılanan narsisizm çalışanların örgütsel bağlılığını etkilememiş, yöneticilerden algılanan Makyavelizm ve psikopati ise örgütsel bağlılığı negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Karanlık Üçlü, Narsisizm, Makyavelizm, Psikopati, Örgütsel Bağlılık

 

 

ABSTRACT

 

Since Paulhus and Williams (2002) brought together the constructs of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy as Dark Triad, a number of studies have been conducted in the international literature. However, based on the existing empirical evidence, it is difficult to make inferences for the dark side of personality in organizational context. In this study, the effects of managers’ dark personality traits (i.e., narcissism, Machiavellianism and psychopathy) on organizational commitment was examined. In this context, a total of 327 employees from various sectors assessed the dark personality traits of their managers and their organizational commitment. According to multiple regression analysis findings, perceived narcissism from the managers did not affect the organizational commitment of the employees, perceived Machiavellianism perceived psychopathy from the managers negatively and significantly affected the organizational commitment.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Organizational Commitment


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article