Karanlık Üçlü’nün Yöneticiye Güvene Etkisinin İncelenmesi

Emrah Özsoy, Kadir Ardıç, Osman Uslu, Özlem Balaban

Abstract


Karanlık Üçlü’nün Yöneticiye Güvene Etkisinin İncelenmesi

Examining the Effects of Dark Triad on Trust in Managers

 

Arş. Gör. Dr. Emrah Özsoy

Sakarya Üniversitesi, eozsoy@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Kadir Ardıç

Sakarya Üniversitesi, kadirardic@sakarya.edu.tr

Arş. Gör. Osman Uslu

Sakarya Üniversitesi, ouslu@sakarya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem Balaban

Sakarya Üniversitesi, adiguzel@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Kişiliğin karanlık yönü son dönemlerde uluslararası yazında yaygın bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Ancak mevcut ampirik bulgular dahilinde yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin örgütsel yansımaları hakkında belirgin bir çıkarım yapmak güçtür. Bu çalışmada yöneticilerin karanlık kişilik özelliklerinin (narsisizm, Makyavelizm ve psikopati) yöneticiye güven üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli sektörlerden toplamda 208 çalışan, yöneticilerinden algıladıkları karanlık kişilik özelliklerini ve yöneticiye güvenlerini değerlendirmiştir. Çoklu regresyon analizi bulgularına göre yöneticilerden algılanan narsisizm, çalışanların yöneticiye duydukları güveni etkilememiş, yöneticilerden algılanan Makyavelizm) ve psikopati ise yöneticiye duyulan güveni negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Karanlık Üçlü, Narsisizm, Makyavelizm, Psikopati, Yöneticiye Güven

 

 

ABSTRACT

 

Recently the dark side of personality has been started to be examined widely in international literature. However within the current empirical findings, it is difficult to make a clear conclusion about the organizational consequences of the dark personality traits of the managers. In this study, the effects of managers' dark personality traits (i.e., narcissism, Machiavellianism and psychopathy) on trust in managers was examined. In this context, a total of 208 employees from various sectors assessed the perceived dark personality traits of their managers and their trust in managers. According to the results of multiple regression analysis, perceived narcissism from the managers did not affect the trust in managers, perceived Machiavellianism and perceived psychopathy from the managers negatively and significantly affected the trust in the manager.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Trust in Manager


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article