Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği

Mehmet Duruel

Abstract


Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli Örneği

Syrian Orphant Welfare Centers as a Socıal Policy Instrument: The Model of Hatay Province

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel

Ankara University

ÖZET

 

Suriye’deki iç savaş nedeniyle milyonlarca insanın önemli ölçüde mağduriyet yaşadığı bilinmektedir. Ancak savaşın en çok çocukları etkilediği de yadsınmaz bir gerçektir. Uluslararası kuruluşların verilerine göre savaşta yaklaşık 6 milyon çocuğun temel ihtiyaçlarından yoksun, 700 bini aşkın çocuğun ise yetim kaldığı tahmin edilmektedir. Türkiye genelinde ve Hatay ili özelinde Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik çok çeşitli sosyal politika uygulamalarının gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ancak devletin merkezi ve yerel yönetimler kuruluşları aracılığı ile sunduğu imkanlara erişemeyen özellikle yetim ve/veya kimsesiz çocukların varlığı da bilinmektedir. Henüz çocuk yaşta savaş travmasını yaşamaları, dil bilememeleri,  yaşadıkları ortamdan ve yakınlarından tamamen farklı bir ülkeye gelmeleri devletin sığınmacılara sunduğu olanaklara erişim önündeki engeller olarak sıralanmaktadır. Bu noktada Hatay’da uygulanan ve Savaş mağduru çocukları hedefleyen Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri devreye girmektedir. Genellikle sivil toplum kuruluşlarının bir faaliyeti olarak ortaya çıkan bu merkezler yetim çocukları annelerinden ayırmaksızın, ev ortamında başta barınma,  beslenme ve sağlık olmak üzere eğitim dahil bir çok ihtiyaçlarını gidermede rol almaktadırlar. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında bazen kamu kurumları ile iş birliği protokolleri imzalanmakta bazen de tamamen sivil yardımlaşma ile sorunlara çözümler üretilmektedir. Bu çalışmada örneğine çok az rastlanabilen bir sosyal politika aracı olan Suriyeli Yetim Yaşam Merkezlerinin işleyişi, faaliyetleri, işlevi ve sorunları araştırılmaktadır. Araştırmada bu merkezlerin yöneticileri, yararlanıcı yetimler ve destek olan kişi ve kuruluşlarla birebir mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yakınlarını savaşta kaybetmiş ve adeta ‘kimsesiz’ kalmış çocukların sahiplenilmesi, barındırılması ve eğitimi hem bugünün hem de yarının sosyal risklerinin bertaraf edilmesi açısından son derece önemlidir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

 

ABSTRACT

 

It is known that millions of peaple being aggrevied because of the civil war in Syria. But it is a gosphel truth that the ciwil war affected the children by a majority. According to the datum of international organisations it is estimated that 6 million children are devoid of basic needs and 7 hundred are left an orphant. It is known that a large variety of social policies are being carried out towards the chidren refugees in Hatay and throught Turkey. On the other hand iti also known that there are destitute and orphan childred who couldn’t have the opportunities submitted by the local government units and central executive unit. As yet at the age of a little child going thruogh a war trauma, not knowing a language, coming to a different country which is completely different from their own country are encumbrances which is preventing to have the opportunies submitted by the government. At that point Surian orphant welfare centers which are carried out in Hatay come in to play. These kind of centers which are coming to existence as a mostly an activity of social organisations take a role on meeting a range of needs of the orphan children without removing them from their mother such as; health, nourishment, sheltering in the setting of their home without excepting education.  While they are fullfilling the needs, they sometimes  sign a cooperation protocol with the public establishments or find solutions for the problems completely via civil cooperation.  In this study the running, the operation the function and the issues of the Surian orphant welfare centers were investigated which is a rare  social policy instrument. In the study one-to-one interviews were carried out with the directors, orphant beneficiaries, supportive instutions and supportive people. Protecting, sheltering and educating the chilren having lost their relatives in the civil war and finally having been destitute are exremely important in regard to removing the social risks of both today and the future.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article