Küreselleşen Dünyada İnsan Haklarının Siyasal Bir Enstrümana Dönüşmesi Sorunu Üzerine Bir İnceleme

Nazlı Kübra Çelik

Abstract


Küreselleşen Dünyada İnsan Haklarının Siyasal Bir Enstrümana Dönüşmesi Sorunu Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on the Problem of Turning Human Rights to A Political Instrument in the Globalized World

Arş. Gör. Nazlı Kübra Çelik

Gazi Üniversitesi, nazlikcelik@gmail.com

 

ÖZET

 

Doğal hukuka göre, insan kendi doğası gereği, aklıyla kavrayabileceği vazgeçilemez ve devredilemez haklara sahiptir. Doğallıkla kutsanmış olan insan hakları, diğer hak ve ödevler karşısında mutlak ve evrensel üstünlüğü olan haklar olarak tanımlanmıştır.  İnsan haklarının vazgeçilmez ve devredilmez bir hak olması bu hakkın kapsayıcılığı ve zorlayıcı olmasının sonucudur. İnsan hakkının kaybedilmesi halinde, insan için değerli bir hayatın imkansız hale geleceği önyargısını ele almaktadır. Ancak kabul etmek gerekir ki, insan hakları meşru evrensel mekanizma içerisinde insanlarca belirlenmiştir. İnsan haklarının Batı’da ortaya çıkışı ve gösterdiği gelişim, Batı’daki kültüre egemen grupların bu hak üzerinden hegemonya kurmaya aracılık ettiği düşüncesini desteklemektedir. Bu düşünce aynı zamanda insan haklarının toplumlar arası ilişkilerde emperyalizmi meşrulaştırdığı tezini de desteklemektedir. Şöyle ki, insan haklarının insanlarca evrensel bir sistem içerisinde belirlenmiyor olması ve bir takım insanların bütün insanlar adına bu hakları belirlemesi ile açıklanabilmektedir. Bu bağlamda, emperyalist ilişkiler içerisinde insan haklarının bir enstrüman olarak kullanılması bu hakların etkinlini kaybetmesine neden olmaktadır. İnsan haklarını baskı ve dayatma ile kabul eden her ülkede bu hakların gerçekliği noktasında bir arada kalmışlık gözlemlenmektedir. Zira sistem insan haklarını dayatma ile kabul etmiştir. Bu ülkelerde insan haklarına ilgiyi de azınlıklar göstermektedir. Ancak bu ilgi ülke çapında genel bir hak bilinci oluşmasına yardım etmemektedir. Bu durum insan haklarının göreliliği sorununu da beraberinde getirmektedir. Görelilik sorunu ise insan haklarının siyasallaşmasının ve bir enstrüman dönüşmesinin ana nedenini oluşturmaktadır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

İnsan Hakları, Siyasal Enstrüman, Küreselleşme

 

 

ABSTRACT

 

According to natural law, one has the indispensable and inalienable rights that he can understand with humans own nature. Human rights, which are naturally blessed, are defined as rights with absolute and universal superiority over other rights and duties. The fact that human rights are an indispensable and immovable right is the result of the inclusion and compulsion of this right. It deals with the prejudice that if a human right is lost, a worthy life for humans will become impossible. However, it should be acknowledged that human rights are determined by people within a legitimate universal mechanism. The emergence and development of human rights in the West supports the idea that cultural sovereign groups in the West are mediating hegemony over this right. This idea also supports the thesis that human rights legitimize imperialism in inter-communal relations. This is explained by the fact that human rights are not set in a universal system by humans, and that some people set these rights on behalf of all people. In this context, the use of human rights as an instrument in imperialist relations causes these rights to be ineffective. In every country that accepts human rights through oppression and imposition, it is observed that these rights coexist at the point of reality. Because the system has accepted human rights by imposing. In these countries there are also minorities in relation to human rights. However, this interest does not help to create a general right-wing consciousness across the country. This situation brings with it the question of the relativity of human rights. The problem of relativity is the main cause of the politicization of human rights and the transformation of an instrument.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Human Rights, Political Instrument, Globalism


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article