Doğal Kaynakların Kullanımına İlişkin Toplum Algısı

Halil Süel, Yasin Ünal, Serkan Özdemir, Mehmet Güvenç Negiz, Yusuf Yıldırım

Abstract


Doğal Kaynakların Kullanımına İlişkin Toplum Algısı

Society Perception on Using of Natural Resources

 

Yrd. Doç. Dr. Halil Süel

Süleyman Demirel Üniversitesi, halilsuel@sdu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal

Süleyman Demirel Üniversitesi, yasinunal@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Serkan Özdemir

Süleyman Demirel Üniversitesi, serkanozdemir@sdu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç Negiz

Süleyman Demirel Üniversitesi, mehmetnegiz@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Yusuf Yıldırım

Süleyman Demirel Üniversitesi, yusufyildirim@sdu.edu.tr

 

ÖZET

 

Doğal kaynaklar, bir ülkenin ekonomik kalkınması için faydalanılması gereken en önemli unsurlar arasında gösterilmektedir. Ekosistemlerdeki rekabet koşulları düşünüldüğünde doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin değerlendirilmesi için hem teknik hem de sosyal açından bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü çoğu zaman toplumda bu kaynakların kullanımı ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmamakta ve yanlış algılar oluşmaktadır. Bu yanlış algılar sonucu ise kaynakların kullanımı zorlaşmakta hatta imkânsız hale gelmektedir. Bu sebeple de söz konusu algıların ortaya konması, insanların doğal kaynaklarla ilgili fikirlerin belirlenmesi için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma 2014-2015 yıllarında Isparta ili Sütçüler ilçesinde toplumun doğal kaynak kullanımına bakış açısı değerlendirilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kırsalda ve şehir merkezinde yaşayan 221 denek üzerinde yüz yüze görüşme yoluyla 16 soruluk anket çalışması yürütülmüştür. Ankete katılan deneklerin %91’inin bulunduğu çevrenin ve buradaki yaban hayatının farkında olduğu ve bunların %86’sı da doğal kaynakların antropojenik etkiler altında kaldığı belirmiştir.  İnsan faaliyetleri noktasında en etkili kriterlerin ise madencilik faaliyetleri ve kaçak avcılık olduğu görülmüştür. Yine benzer şekilde insan faaliyetlerinin olumsuz etkiye sahip olduğunu düşünenlerinde büyük çoğunluğunun (%86) maden ocağı istemediği ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakların işletilmesi hususunda ankete katılanların %60’şı bu duruma olumlu bakarken %17’si kararsız kalmış % 23’ü ise işletilmesi konusuna sıcak bakmamıştır. Olumlu bakanlar içerisinde de doğal kaynak kullanımının %79’luk kısmını odun dışı orman ürünleri ve diğer orman ürünleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak, insanların özellikle madencilik konusunda tedirgin olduğu görülmektedir. Bu tedirginliğin sebepleri arasında madencilik faaliyetlerinin çok aşırı ve bilinçsiz bir şekilde yapıldığı düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden madencilik faaliyetlerinin insanlara ve çevreye olumsuz etkileri olmayacak şekilde yapılması, doğal kaynaklarının öneminin insanlara anlatılması ve bu kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Doğal Kaynak Yönetimi, Toplum, Çevre, Sütçüler, Ekonomi

 

 

ABSTRACT

 

Natural resources are among the most important components for the economic development of an country. Considering the competition conditions in ecosystems, it is necessary to carry out some studies in terms of technical and social aspects in order to sustainable and effective evaluation of natural resources. Because, in society, there is often insufficient information about the use of these resources and misperceptions are occurring. The result of these misperceptions is that the use of resources becomes difficult and even impossible. For this reason, a number of studies are being carried out in order to determine the perceptions of people and to determine their opinions about natural resources. The study was carried out in 2014-2015 in order to evaluate the point of view of the society on natural resource use in Sütçüler district of Isparta province. A questionnaire survey of 16 questions was conducted through face-to-face interviews on 221 subjects living in rural and urban centers. The result showed that 91% of the surveyed subjects were aware of the surrounding area and wildlife, and 86% of them state that natural resources were affected by anthropogenic activities. The most effective criteria at the point of human activities are mining activities and poaching. Similarly, it has emerged that the vast majority (86%) of people who think that human activities have negative effects do not want a mining quarry. While 60% of the respondents in the survey of natural resources looked positively, 17% were undecided and 23% were not interested in operating. The using of non-wood forest products and forest products are 79% of using natural resources. As a result, it seems that people are particularly anxious about mining. Among the reasons for this disturbance is the fact that mining activities are done in a very extreme and unconscious way. Therefore, mining activities should be done in such a way that it does not have negative effects on people and environment, it is necessary to explain the importance of natural resources to people and to carry out on economizing these resources.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Natural Resource Management, Society, Environment, Sütçüler, Economy


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article