Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Tutum ve Davranışları; Sütçüler Meslek Yüksekokulu Örneği

Halil Süel, Yusuf Yıldırım, Mehmet Güvenç Negiz, Serkan Özdemir

Abstract


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Tutum ve Davranışları; Sütçüler Meslek Yüksekokulu Örneği

Some Attitudes and Behaviors of Vocational Students; An Example of Sütçüler Vocational School

 

Yrd. Doç. Dr. Halil Süel

Süleyman Demirel Üniversitesi, halilsuel@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Yusuf Yıldırım

Süleyman Demirel Üniversitesi, yusufyildirim@sdu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güvenç Negiz

Süleyman Demirel Üniversitesi, mehmetnegiz@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Serkan Özdemir

Süleyman Demirel Üniversitesi, serkanozdemir@sdu.edu.tr

ÖZET

 

Meslek yüksekokulları gerek kamu gerekse özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardan birisi olarak gösterilmektedir. Bu kurumlarda eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretim elemanlarının durumu, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar, yerleşim yerlerinin özelikleri, halkın durumu gibi unsurların değerlendirilmesi ve zaman içinde takip edilmesi önemlidir. Bu çalışma Isparta ili Sütçüler İlçesinde Öğrenim gören Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda öğrenim göre ikinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 212 öğrenci ile 18 soruluk anket çalışması yapılmıştır. Sorular çoktan seçmeli ve deneklerin kendi seçenekleri oluşturabilecekleri şekilde hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Çalışma öğretim elemanları ile ilgili bir problemin bulunmadığı, ilçenin sosyal imkanlardaki yetersizliğin öğrencileri olumsuz etkilediği, sosyal medya kullanımın ders başarısı üzerine etkili olduğu, öğrencilerin genel ders başarı durumlarının iyi olduğu, toplumda tek başlarına bir birey olduklarının farkına vardıkları, ilçe halkının maddi konular dışında genel olarak öğrencilere yardımcı olduğu sonuçlarını ortaya koymuştur. Ayrıca önem sırasına göre; sosyal aktivite alanları, ulaşım (yol vb.), eğlence mekanı, kültürel ve sportif faaliyetlerin başlıca yatırım konuları olması gerektiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak öğrencilerin gerek sosyal ve kültürel yönden gerekse bilimsel yönden kendilerini geliştirebilmeleri için bulundukları ortamın çok önemli olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin topluma daha faydalı olmaları için toplumun onların ihtiyaç duyduğu taleplere karşılık verebilmesinin gerekli olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Sütçüler ilçesi gibi yerlerde imkanların artması öğrencilerin kendilerini sosyal ve bilimsel yönden geliştirmelerine imkan sağlayacaktır.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Meslek Yüksekokulu, Toplum ve Çevre, Tutum ve Davranış

 

 

ABSTRACT

 

Vocational schools are one of the most important institutions that satisfy the needs of public and private sector intermediate staff. In these institutions, it is important that educational elements such as educational activities, the situation of the teaching staff, social and cultural needs, the characteristics of the settlements and the situation of the people are assessed and constantly followed. For this purpose, this study was carried out for the students of Suleyman Demirel University Sütçüler Professor Dr. Hasan Gürbüz Vocational School who was educated in Sütçüler-Isparta. In present study, 18 questions within the context of survey were asked to the 212 sophomore students. In addition, the questions are designed to be multi-choice and allow students to create their own options.

The results of the study showed that the students are not have a problem with the instructors, the inadequacy of the social facilities in district  affects the students negatively, the usage of social media has an effect on the success of the lesson, the students has good general conditions of success and they are aware that they are an individual on their own in the society and that the people of the district are generally helping the students out of  financially. Also according to the order of importance; social activities, transportation (roads, etc.), entertainment venues, cultural and sports activities should be among the main investment topics.

As a result, it is understood that the environment in which students are able to develop themselves from the social and cultural point of view as well as from the scientific point of view is very important. This situation is supported by the study results. The survey participants stated that they had problems in terms of education in vocational shcool and stated that the needs for social and cultural activities should be met. In order for individuals to be more useful, the community needs to offer their services. Increasing opportunities where social opportunities such as the Sütçüler district are limited will in fact contribute to the better development of the students themselves.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Vocational School, Society and Environment,  Attitudes and Behaviors


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article