Kurumlarda Mobbing: İzmir’de Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Ejder Ayçin, Hakan Aşan, Onur Doğan

Abstract


Kurumlarda Mobbing: İzmir’de Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Mobbing: A Research on the Employees of Education and Health Institutions in Izmir

Yrd. Doç. Dr. Ejder Ayçin

Munzur Üniversitesi, eaycin@munzur.edu.tr

Araş. Gör. Hakan Aşan

Dokuz Eylül Üniversitesi, hakan.asan@deu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Onur Doğan

Dokuz Eylül Üniversitesi, onur.dogan@deu.edu.tr

 

ÖZET

 

İşyerinde mobbing (psikolojik taciz) çalışma yaşamında sıklıkla karşılaşılan ancak göz ardı edilen bir olgudur. Çalışanlar korku, utanma, karşılaştıkları durumun mobbing olduğunu bilmeme gibi nedenlerle maruz kaldıkları olumsuz davranışları ifade etmemektedirler. Belirli bir zamanı değil bir süreci ifade eden psikolojik taciz hem çalışanlar hem de kurumlar açısından birçok olumsuz sonuç doğurabilmektedir. Bu açıdan psikolojik taciz konusu üzerine yapılan çalışmalar oldukça önemlidir.

Bu araştırmada İzmir ilinde yer alan sağlık ve eğitim kurumları çalışanlarına mobbing ile ilgili bir anket uygulanmıştır. 271 kişiyle yürütülen araştırmada, mobbing konusunda sektörler arasında fark olup olmadığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışanların mobbing konusundaki görüşleri belirlenmiştir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Mobbing, Sağlık ve Eğitim Kurumları

 

 

ABSTRACT

 

Mobbing in the workplace (psychological harassment) is a phenomenon often encountered but ignored in work life. Employees do not express their imposed mobbing situations because of fear, embarrassment, or unawareness.

Psychological harassment, which refers to a process rather than a specific time, can cause many negative consequences for both employees and institutions. In this respect, studies on psychological harassment are very important. In this research, a questionnaire about mobbing was applied to health and education institutions employees in İzmir province. The survey, conducted with 271 people, revealed whether there is a difference between the sectors in terms of mobbing. In addition, employees' opinions on mobbing are determined.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Mobbing, Health and Education Instituions


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article