Yerel Karar Alma Mekanizmalarına Üniversite Öğrencilerinin Bakışı: Eskişehir’de Bulunan Kent Konseyleri Örnekleri Üzerine Bir İnceleme

Duru Şahyar Akdemir

Abstract


Yerel Karar Alma Mekanizmalarına Üniversite Öğrencilerinin Bakışı: Eskişehir’de Bulunan Kent Konseyleri Örnekleri Üzerine Bir İnceleme

University Students' Views on Local Decision-making Mechanisms: A Review on the Case of City Councils in Eskisehir

 

Yrd. Doç. Dr. Duru Şahyar Akdemir

Anadolu Üniversitesi, dsahyar@anadolu.edu.tr

 

ÖZET

 

Yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımın en önemli araçlarından biri kent konseyleridir. Kent Konseyleri yönetmeliğinde konseyin görevlerinden birinin de gençlerin “toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak” olduğu ifade edilmiştir. Toplumun en aktif ve bilinçli katılım göstermesi beklenen kısmını oluşturan üniversite gençlerinin ise yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımları oldukça düşüktür. Bu sorunun temel nedeni gençlerin yerel düzeyde karar alma mekanizmaları hakkında yeterli bilgi ve bilince sahip olmamalarıdır. Kent konseyleri özelinde ise söz konusu problemin temel nedeni üniversiteler ve konseyler arasındaki işbirliğindeki yetersizliklerdir.

Çalışma Eskişehir’de üniversite öğrencilerinin kent konseyleri özelinde yerel düzeyde karar alma mekanizmaları hakkındaki algılarını ve bilgi seviyelerini tespit ve analiz etmeyi hedeflemektedir. Çalışmada bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilecek saha araştırmasının ilk sonuçlarına değinilecektir.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Kent Konseyi, Karar Alma Mekanizmaları, Gençlik, Eskişehir.

 

 

ABSTRACT

 

One of the decision-making bodies at the local level is the city councils. In the City Councils regulation it was stated that one of the duties of the council is to increase the activities of the youth in the social life and to ensure that young people take an active role in local decision making. Although university students are the most active and conscious part of the society they are much less involved in decision-making processes at the local level. The cause of the problem is that young people do not have enough knowledge and know-how about local decision-making mechanisms. From the perspective of city councils, the main reason for the problem is the inadequacy of cooperation between the universities and the councils.

This study aims to determine and analyze the perceptions and knowledge levels of university students in Eskişehir about city councils as local decision-making mechanisms. The initial results of the fieldwork to be carried out  will be mentioned in the study

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

City Councils, Decision-making mechanisms, Youth, Eskişehir.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article