6331 Sayılı Kanun Kapsamında Stajyerlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kemal Gökmen Genç, Metin Bayram

Abstract


6331 Sayılı Kanun Kapsamında Stajyerlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety Training of Interns within the Context of the Law no. 6331

 

Öğr. Gör. Kemal Gökmen Genç

Sakarya Üniversitesi, Arifiye MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Prg., kgokmengenc@sakarya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Metin Bayram

Sakarya Üniversitesi, Arifiye MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Prg., metinbayram@sakarya.edu.tr

 

ÖZET

 

Staj; herhangi bir meslek edinecek olan kişinin meslek bilgisini artırmak için kurumlarda çalıştığı uygulamalı öğrenme sürecidir. Stajyer ise bu öğrenme sürecinde bulunan kişidir. Stajyerler de diğer tüm çalışanlar gibi sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında bulunarak görevlerini yerine getirmelidir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği ön plana çıkmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği; işin yürütülmesi ile ilgili olan tehlike ve risklerden korunmak ve çalışma ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için ise tüm çalışanları eğitim vasıtasıyla bilgilendirmek gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin kavramsal tartışmasını yapmaktır. Teorik kavram tartışması literatür taraması ve betimsel analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin teorik kavramsallaştırılmasının yanında bu konuyla ilgili haberlerden kesitlere yer verilmiş, birtakım değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

© 2017 PESA Tüm hakları saklıdır.

Anahtar Kelimeler:

Stajyer, İş sağlığı ve Güvenliği, Eğitim.

 

 

ABSTRACT

 

Internship is the applied learning process, in which one, acquiring a profession works at institutions in order to enhance his occupational knowledge, and, an intern is the person who is involved in this learning process. Interns should do their duties by being in a safe and healthy workplace environment like all the other workers, and at this point, occupational health and safety is at the forefront.

Occupational health and safety may be defined as a compliment of activities aiming to enhance the workplace environment and avoid the hazards and risks related to business conduct, and, all workers should be enlightened by means of training in order to conduct these activities.

The aim of this study is to make the conceptual argument of occupational health and safety training of interns, within the context of the law no. 6331. The theoretical concept argument was fulfilled by literature review and descriptive analysis method. In addition to the theoretical conceptualization of the occupational health and safety training of interns, sections from the news concerning this issue were included, and a number of evaluations and suggestions were made.

© 2017 PESA All rights reserved.

Keywords:

Intern, Occupational Health and Safety, Training


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article